Vizija, Poslanstvo, Vrednote


Naša vizija

Varovanje Evropskega območja svobode, varnosti in pravice.


Naše poslanstvo

Skupaj z državami članicami zagotavljamo varne in dobro delujoče zunanje meje, ki zagotavljajo varnost.


Naše vrednote

Smo strokovni
Imamo znanje, spretnosti in sposobnosti, ki jih potrebujemo za učinkovito izpolnjevanje svojega poslanstva ob upoštevanju visokih etičnih standardov, ter si nenehno prizadevamo za odličnost, da bi izboljšali svojo uspešnost.

Smo spoštljivi
Priznavamo ljudi, institucije in njihove vloge, spoštovanje pa izkazujemo tako, da jih obravnavamo kot dragocene in pomembne.

Prizadevamo si za sodelovanje
Skupaj z zadevnimi nacionalnimi organi držav članic EU in s sodelovanjem drugih deležnikov upravljamo zunanje meje EU ter si prizadevamo za sodelovanje z državami nečlanicami EU.

S sodelovanjem znotraj organizacije in z zunanjimi deležniki izpolnjujemo skupne cilje in naloge.

Smo odgovorni
Zanesljivo, pravočasno in kakovostno izpolnjujemo svoje delovne obveznosti.

Ni nam vseeno
Kot evropski javni uslužbenci služimo interesom državljanov, ker nam ni vseeno za ljudi in verjamemo v evropske vrednote.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information