Czym jest Frontex?

Celem utworzonej w 2004 r. Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) jest pomoc państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Jako Agencja UE Frontex jest finansowany z budżetu UE i z wkładów państw stowarzyszonych w ramach Schengen. Do 2021 r. Agencja ma zatrudniać około 1000 pracowników, z których blisko jedna czwarta jest oddelegowana przez państwa członkowskie i po zakończeniu pracy we Frontexie powróci do służby krajowej.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information