Redzējums, misija un vērtības


Mūsu redzējums

Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas aizsardzība


Mūsu misija

Mēs kopā ar dalībvalstīm garantējam drošas un labi funkcionējušas ārējās robežas, nepieļaujot apdraudējumu.


Mūsu vērtības

Mēs esam profesionāļi
Mums ir zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir vajadzīgas, lai efektīvi pildītu savu misiju, ievērojot augstus ētikas standartus, un mēs pastāvīgi tiecamies uz izcilību ar mērķi uzlabot mūsu darba rezultātus.

Mēs esam cieņpilni
Mēs novērtējam cilvēkus, iestādes un to pienākumus un apliecinām tām cieņu, izturoties pret tām kā pret vērtīgiem un svarīgiem dalībniekiem.

Mēs esam vērsti uz sadarbību
Kopā ar attiecīgajām ES dalībvalstu iestādēm, piedaloties arī citām ieinteresētām personām, mēs pārvaldām ES ārējās robežas un meklējam sadarbības iespējas ar valstīm ārpus ES.

Mēs savstarpēji sadarbojamies organizācijā, kā arī ar ārējām ieinteresētajām personām, lai īstenotu kopīgus mērķus.

Mēs esam atbildīgi
Mēs esam uzticami, laikus un kvalitatīvi veicot darba pienākumus.

Mums rūp
Mēs kā Eiropas Savienības pārvaldes pārstāvji kalpojam iedzīvotāju interesēm, jo mums rūp cilvēki un mēs ticam Eiropas vērtībām.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information