Készenléti alakulat

A történelem során első alkalommal történik meg, hogy az Európai Uniónak saját egyenruhás szolgálata van – az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata. A legjobbak által kiképzett és a legmodernebb technológiával felszerelt Frontex határ- és parti őrök készen állnak a határokon jelentkező kihívásokra, segítve az európai schengeni térség megfelelő működését.

Ez magában foglalja a migrációkezelés, a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem és a hazatérési tevékenységek támogatását, valamint a nemzeti hatóságok segítését abban, hogy a határátlépés minden utazó számára biztonságos és zökkenőmentes legyen.

A Frontex határ- és parti őrség készenléti alakulatok a telepítésük szerinti ország nemzeti hatóságainak parancsnoksága alatt dolgoznak. Telepíthetők az uniós tagállamok külső határaihoz, illetve az EU-n kívüli országokba is, amennyiben az adott ország státuszmegállapodást írt alá az EU-val. A Frontex készenléti alakulat tisztjei jelen vannak a szárazföldi és tengeri külső határokon, a nemzetközi repülőtereken, valamint az ügynökség varsói központjában.

A készenléti alakulat felállítása az európai integráció egyik jelentős vívmánya. Ez a Frontex valódi átalakulását is eredményezi – hamarosan több Frontex-alkalmazott dolgozik majd a helyszíneken, mint a központban, és ezáltal az EU valóban operatív ágává válik.


Fő feladatok

Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata hozzájárul ahhoz, hogy a schengeni térség, a világ legnagyobb szabad utazási területe erősebbé és ellenállóbbá váljon.

A készenléti alakulat folyamatosan segíti a határellenőrzéseket, és támogatást nyújt a migrációkezeléshez, például az állampolgárság ellenőrzése, a regisztráció és az ujjlenyomatvétel révén. Tisztjei segítenek az illegális kábítószerek, fegyverek és a határokon folytatott egyéb illegális tevékenységek felderítésében. A készenléti alakulat több tagja támogatja az illegálisan Európában tartózkodó emberek hazatérését. A tisztek a határellenőrzésre vonatkozóan végrehajtási jogkörrel rendelkeznek, és lőfegyvert viselhetnek.


Kategóriák

A készenléti alakulatnak négy tiszti kategóriája van. Ezekbe tartozik a Frontex személyzete és a tagállamok által az ügynökséghez hosszú vagy rövid távú missziókra kiküldött tisztviselők, valamint a válsághelyzetekben aktiválható tartalékosok.

Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata 2027-re összesen 10 000 főből áll majd, köztük 3000 1-es kategóriájú tisztből - akik a Frontex személyzetét alkotják. A többi 7000 ezer tisztet az uniós tagállamokból rendelik majd ki.

1. kategória: A Frontex által közvetlenül alkalmazott határőrök, akiket a profiljuknak megfelelően rendszeresen határőrizeti feladatokra rendelnek ki.

2.kategória: A tagállamokból hosszú távra kirendelt személyzet

3. kategória: A tagállamokból rövid távra kirendelt személyzet

4. kategória: Az uniós tagállamok határőreinek tartalékállománya, amely a gyors határigazgatási válsághelyzetekben a Frontex rendelkezésére áll.


Profilok és karrierépítés

A készenléti alakulat valamennyi tisztje alapkiképzésben részesül, hogy felkészüljön a műveleti területeken való bevetésre. Ez biztosítja, hogy a tisztek rendelkezzenek a szükséges készségekkel ahhoz, hogy bármelyik konkrét műveleti területen együtt tudjanak dolgozni, az alkalmazandó uniós jog és etikai normák maximális betartása mellett.

Az alapkiképzést követően a készenléti alakulat tisztjei pályafutásuk során különböző típusú szakképzéseken vesznek részt.

A tisztek olyan feladatokra specializálódhatnak, mint a hamisított dokumentumok felderítése, közreműködés a hazatérési műveletekben, illetve segítségnyújtás a lopott autók kiszűrésében. Más tisztek az információgyűjtés vagy a bűnszövetkezetekhez kapcsolódó adatok gyűjtésének területén dolgozhatnak.

A készenléti alakulat tisztjeinek pályafutásuk során lehetőségük lesz arra, hogy tapasztalataiknak megfelelően új profilokat szerezzenek, azonban új feladatok ellátására is, és ezzel lehetővé válik számukra, hogy teljes körű tapasztalatokat szerezzenek az integrált határigazgatásról.


Jogalap

A készenléti alakulatot az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 rendelet hozta létre.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information