Zajedničke operacije

Među aktivnostima Agencije najuočljivije su zajedničke operacije. Kako bi pomogao državama članicama koje se suočavaju s problemima na vanjskim granicama EU-a, Frontex u njih raspoređuje stotine službenika granične i obalne straže te brodove, automobile, zrakoplove i drugu opremu. Te se operacije odvijaju na europskim morskim i kopnenim granicama te u međunarodnim zračnim lukama. Frontex u svoje operacije trenutačno raspoređuje specijalizirane službenike i opremu uglavnom iz država članica EU-a i zemalja pridruženih schengenskom prostoru, ali Agencija planira zakupiti i kupiti vlastitu opremu. Frontex na raspolaganju ima i skupinu od najmanje 1 500 službenika koje je u roku od pet dana moguće razmjestiti za rješavanje hitnih slučajeva na granicama Europe.

Agencija svojim operacijama na moru koje se odvijaju u Sredozemlju pruža potporu Italiji, Grčkoj i Španjolskoj u rješavanju migracijskog pritiska te tim operacijama istodobno pomaže i u borbi protiv različitih oblika prekograničnog kriminala. Operacije na moru uključuju dodatne zadaće, kao što su praćenje onečišćenja i nezakonitog ribolova. One se provode u suradnji s drugim agencijama EU-a, posebno s Europolom, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europskom agencijom za kontrolu ribarstva (EFCA).


Provedba zakona

Frontex ima ključnu ulogu u jačanju unutarnje sigurnosti schengenskog prostora jer prati vanjske granice, provodi sigurnosne provjere i operacije vraćanja te surađuje s nacionalnim tijelima i Europolom.

Frontex pridonosi i borbi protiv terorizma pomažući državama članicama u jačanju nadzora državne granice na vanjskim granicama i pružajući im potporu u otkrivanju potencijalnih stranih terorističkih boraca. Službenici koje raspoređuje Frontex osposobljeni su za otkrivanje osoba koje bi mogle biti povezane s terorizmom.


Uloga Frontexa u operacijama potrage i spašavanja

Operacije potrage i spašavanja uvijek su bile prioritet Frontexa te su sadržane u uredbi EU-a kojom je uspostavljena europska granična i obalna straža. Frontex je obvezan pružiti tehničku i operativnu pomoć na moru u okviru pružanja potpore operacijama spašavanja koje mogu biti potrebne tijekom  operacija zaštite državne granice na moru.

Aktivnosti potrage i spašavanja posebni su cilj operativnog plana svake Frontexove operacije.

Frontex je između 2015. i 2020. pridonio spašavanju 353 270 ljudi u Sredozemnom moru.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information