Cad is Frontex ann?

Bunaíodh Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, in 2004 chun cuidiú le Ballstáit AE agus le tíortha AE atá bainteach le Schengen chun teorainneacha seachtracha i limistéar saorghluaiseachta an AE a chosaint. Mar ghníomhaireacht AE, faigheann Frontex maoiniú ón mbuiséad AE agus ó ranníocaíochtaí ó Thíortha atá bainteach le Schengen. Faoin mbliain 2021, tá an Ghníomhaireacht le 1,000 ball foirne a fhostú, agus beagnach aon cheathrú acu sin ar iasacht ó Bhallstáit agus rachaidh siad ar ais chuig an tseirbhís náisiúnta tar éis dóibh a dtéarma ag Frontex a chríochnú.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information