Visio, Tehtävä ja Arvot


Frontexin visio

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden eurooppalaisen alueen suojaaminen.


Frontexin tehtävä

Frontex varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa turvalliset ja hyvin toimivat ulkorajat, jotka tuovat turvallisuutta.


Frontexin arvot

Olemme ammattitaitoisia
Meillä on tietämystä, osaamista ja taitoja, joita tarvitaan tehtävämme täyttämiseen tehokkaasti ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti tekemään työmme erinomaisesti parantaaksemme toimintaamme.

Kunnioitamme muita
Annamme tunnustusta ihmisille, laitoksille sekä heidän/niiden roolille. Kohtelemme heitä/niitä arvokkaina ja tärkeinä.

Pyrimme tekemään yhteistyötä
Hallinnoimme yhdessä EU:n jäsenvaltioiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa ja muiden sidosryhmien tuella EU:n ulkorajoja ja pyrimme tekemään yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Teemme yhteistyötä koko organisaation laajuisesti sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, jotta voisimme saavuttaa yhteiset päämäärämme ja tavoitteemme.

Olemme vastuuvelvollisia
Täytämme luotettavasti työtämme, sen määräaikoja ja laatua koskevat vaatimukset.

Me välitämme
Eurooppalaisina julkisina toimijoina palvelemme kansalaisten tarkoitusperiä, koska välitämme ihmisistä ja uskomme eurooppalaisiin arvoihin.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information