Mis on Frontex?

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) asutati 2004. aastal, et aidata Euroopa Liidu liikmesriikidel ja Schengeni lepinguga ühinenud riikidel kaitsta Euroopa Liidu vaba liikumise ala välispiire. Frontexi kui Euroopa Liidu asutuse tegevust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide osamaksudega. Ameti 2021. aastaks kavandatav töötajate arv on ligikaudu 1000, kellest ligi veerandi lähetavad liikmesriigid. Lähetatud töötajad pöörduvad pärast Frontexis töötamist tagasi oma riigi teenistusse.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information