Hvad er Frontex?

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, blev oprettet i 2004 med henblik på at bistå EU-medlemsstaterne og de associerede Schengenlande med at beskytte de ydre grænser i EU’s område med fri bevægelighed. Som EU-agentur er Frontex finansieret over EU’s budget samt gennem bidrag fra de associerede Schengenlande. I 2021 vil agenturet efter planen have omkring 1 000 medarbejdere, hvoraf næsten en fjerdedel er udstationeret fra medlemsstaterne og vil vende tilbage til deres nationale tjeneste efter afslutningen af deres udstationering hos Frontex.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information