Какво е Frontex?

Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена през 2004 г., за да подпомага държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави в защитата на външните граници на пространството на ЕС за свободно движение. Тъй като е агенция на ЕС, Frontex се финансира от бюджета на ЕС, както и от вноски на асоциираните към Шенген държави. Планирано е до 2021 г. персоналът на Агенцията да достигне около 1 000 служители, почти една четвърт от които са командировани от държавите членки и ще се завърнат в националните си служби, след като изтече мандатът им във Frontex.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information