Introduktion

Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, är en viktig del av EU:s arbete för att trygga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Frontex stöd vid de yttre gränserna bidrar till den fria rörlighet utan inre kontroller som många av oss tar för given.

Det är ett stort ansvar och anledningen till att EU har förstärkt Frontex med EU:s första uniformerade kår och medel att bygga upp egen teknisk utrustning för att kunna bidra till EU:s integrerade gränsförvaltningen.
Frontex har tre strategiska mål: göra de yttre gränserna mindre sårbara utifrån en övergripande lägesuppfattning, säkerställa att EU:s yttre gränser är säkra och välfungerande, samt planera och upprätthålla EU:s gräns- och kustbevakningskapacitet.

Vi arbetar hårt för att bli en tillförlitlig motpart och erbjuda en rad tjänster till EU-länderna. Som stöd för vår växande verksamhet vid EU:s yttre gränser kommer det att finnas regionkontor runt om i Europa.

Om några år kommer Frontex att ha 10 000 gräns- och kustbevakningstjänstemän för att hjälpa de europeiska länderna med deras gränskontroll och migrationshantering.

Med vår egen gränspersonal och utrustning blir vi en tillförlitlig partner för nationella myndigheter runt om i Europa som kommer att kunna hantera en mängd olika utmaningar vid gränserna istället för att bara reagera på nya akuta situationer. Frontex kommer även att spela en större roll i hanteringen av de växande flödena av lagliga resenärer över EU:s yttre gränser och få en mer framträdande roll i kampen mot gränsöverskridande brottslighet.

Frontex följer noga vad som händer vid de yttre gränserna, var stöd kan behövas och hur man ska reagera. Utifrån årliga bedömningar av EU:s beredskap att möta utmaningar vid de yttre gränserna, kan Frontex erbjuda gränshanteringsexperter eller utrustning för att hantera potentiella svagheter.

En effektiv gränskontroll och migrationshantering kräver samarbete. Frontex ansvarar för och är drivkraften bakom EU:s integrerade förvaltning av de yttre gränserna. Enhetliga regler och standarder är viktiga för att hantera de yttre gränserna, möta migrationsutmaningar och bidra till Europas säkerhet. Tillsammans med nationella myndigheter, EU-institutioner samt andra byråer och organisationer ska Frontex genomföra strategin för integrerad gränsförvaltning på europeisk och nationell nivå.

Alla verksamheter är på plats och genomförs med medborgarnas säkerhet och bästa i åtanke. Vi känner oss stolta över våra framsteg. Samtidigt vet vi att vi har många utmaningar framför oss. Vi ser fram emot att samarbeta med de nationella myndigheterna, EU-institutionerna och våra många partner för att möta dessa utmaningar och för att främja frihet och säkerhet för alla i Europa.

Fabrice Leggeri
Frontex verkställande direktör


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information