Uvod

Frontex, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, igra pomembno vlogo pri prizadevanjih Evrope za zaščito območja svobode, varnosti in pravice. Agencija Frontex s podporo na zunanjih mejah prispeva k zagotavljanju prostega gibanja brez kontrol na notranjih mejah, ki ga mnogi jemljemo za samoumevno.

To je velika odgovornost, zato je EU agencijo Frontex okrepila, pri čemer je v okviru agencije vzpostavila prvo uniformirano službo v Evropi ter zagotovila sredstva za oblikovanje lastnega nabora opreme in prispevanje k razvoju integriranega upravljanja meja Evrope.

Agencija Frontex ima tri strateške cilje: zmanjšati ranljivost zunanjih meja na podlagi celovitega spremljanja razmer, zagotoviti varne, zaščitene in dobro delujoče meje EU ter načrtovati in ohranjati zmogljivosti evropske mejne in obalne straže.

Prizadevamo si, da bi bili vse zanesljivejši partner in državam EU zagotavljali različne storitve. Našo vedno večjo operativno prisotnost na zunanjih mejah EU bodo podpirali regionalni uradi po vsej Evropi.

Čez nekaj let bo imela 10 000 uradnikov mejne in obalne straže, ki bodo evropskim državam pomagali pri nadzoru meja in upravljanju migracij.

Zaradi lastnih mejnih policistov in zmožnosti, da se zanese na svojo opremo, bo zanesljiv partner nacionalnih organov držav v Evropi, pri čemer bo reševala različne izzive na njihovih mejah in se ne bo zgolj odzivala na nove nujne primere. Imela bo tudi okrepljeno vlogo pri upravljanju vse večjih tokov zakonitih potnikov čez zunanje meje EU in v boju proti čezmejnemu kriminalu.

Agencija Frontex spremlja dogajanje na zunanjih mejah, da bi ugotovili morebitne težave in predlagali rešitve. Na podlagi svojih letnih ocen pripravljenosti Evrope na soočanje z izzivi na njenih mejah lahko predlaga dodatne strokovnjake za upravljanje meja ali opremo za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti.

Za učinkovit nadzor meja in upravljanje migracij je potrebno sodelovanje. Agencija Frontex je varuh in gonilna sila integriranega upravljanja meja Evrope. Enotna pravila in standardi so za upravljanje zunanjih meja, reševanje migracijskih izzivov in prispevanje k varnosti Evrope bistvenega pomena. Agencija Frontex bo skupaj z nacionalnimi organi, institucijami EU ter drugimi agencijami in organizacijami izvajala strategijo integriranega upravljanja meja na evropski in nacionalni ravni.

Vse naše dejavnosti so vzpostavljene ter se izvajajo ob upoštevanju varnosti in dobrega počutja državljanov, pri čemer smo ponosni na svoje dosežke. Hkrati se zavedamo številnih prihodnjih izzivov. Pri odzivih nanje se veselimo sodelovanja z nacionalnimi organi, institucijami EU ter številnimi partnerji v korist svobode in varnosti vseh ljudi v Evropi.

Fabrice Leggeri
Izvršni direktor FrontexaWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information