Pravna podlaga in odgovornost

Frontex, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, je bila ustanovljena na podlagi Uredbe (EU) št. 2016/1624 z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži (UL L 251, 16.9.2016, str. 1). Sedež agencije je v Varšavi na Poljskem.

Evropska agencija za mejno in obalno stražo“ je nadomestila „Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije“, je pa to še vedno ista pravna oseba, ohranila je tudi kratko ime: Frontex.

Agencija Frontex je v stalnem stiku z državami članicami in institucijami EU. Prizadeva si za preglednost svojega delovanja, zato izvršni direktor na srečanjih ministrov Evropskega parlamenta in Sveta EU redno sodeluje in obvešča ministre, pristojne za notranje zadeve in migracije. Na ta način agencija Frontex izpolnjuje svoje obveznosti do Evropskega parlamenta in Sveta kot svojih proračunskih organov.

Agencijo Frontex nadzoruje upravni odbor, ki vključuje enega predstavnika vsake države članice in dva predstavnika Komisije (za več informacij glejte poglavje v nadaljevanju). Kot vsi organi EU je tudi agencija Frontex lahko predmet revizije Računskega sodišča ali preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam.

Več ključnih dokumentov o pravni podlagi in odgovornosti agencije je na voljo tukaj:

Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži

Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR)

Uredba (EU) št. 656/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

Uredba (EU) 2016/399 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

Direktiva 2008/115/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

V angleškem jeziku:

Sklepi upravnega odbora

Zapisnik upravnega odbora

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information