Temeljne pravice

Spoštovanje in varovanje temeljnih pravic sta ključnega pomena za vse dejavnosti agencije Frontex. Osebje agencije in nacionalni uradniki, ki sodelujejo v operacijah agencije Frontex, so pred napotitvijo deležni usposabljanja o temeljnih pravicah in dostopu do mednarodne zaščite, obveznost poročanja o morebitnih kršitvah temeljnih pravic pa je vključena v vsak operativni načrt.

Uradnik za temeljne pravice, ki je pri opravljanju vseh svojih nalog neodvisen, poroča neposredno upravnemu odboru in sodeluje s posvetovalnim forumom za temeljne pravice. Posvetovalni forum izvršnemu direktorju in upravnemu odboru pomaga z neodvisnim svetovanjem pri vprašanjih v zvezi s temeljnimi pravicami. Sestavljajo ga trije stalni člani, tri mednarodne organizacije in devet organizacij civilne družbe, ki so izbrane za obdobje treh let:

Stalni člani:

 • Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
 • Evropski azilni podporni urad (EASO)
 • Visoki komisar Združenih narodov za begunce (UNHCR)

Mednarodne organizacije:

 • Svet Evrope
 • Mednarodna organizacija za migracije (IOM)
 • Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)

Organizacije civilne družbe trenutno zastopajo:

 • AIRE Centre
 • Amnesty International za evropske institucije (AI – EIO)
 • Caritas Europa
 • Komisija cerkva za migrante v Evropi (CCME)
 • Evropski svet za begunce in izgnance (ECRE)
 • Mednarodna komisija pravnikov (ICJ)
 • Jezuitska organizacija za begunce (JRS)
 • Platforma za mednarodno sodelovanje o migrantih brez dokumentov (PICUM)
 • Urad rdečega križa za EU (RCEU)

Poizvedbe glede področij, ki jih pokriva urad za temeljne pravice, se pošljejo na naslov FRO@frontex.europa.eu


Pritožbe

Agencija je v skladu z evropsko uredbo o mejni in obalni straži vzpostavila pritožbeni mehanizem, ki vsakomur, ki meni, da so dejanja agencije vplivala na njegove pravice, omogoča, da poroča o morebitnih kršitvah svojih pravic.

Če menite, da je kateri koli član osebja, ki sodeluje v dejavnostih agencije Frontex, s svojimi dejanji kršil vaše pravice, lahko vložite pritožbo.

Pritožbe morajo biti v pisni obliki, lahko pa namesto vas pritožbo vloži tudi druga oseba, na primer sorodnik ali odvetnik. Pritožba je lahko napisana v katerem koli jeziku.

Za vložitev pritožbe je na voljo naslednja povezava.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information