Stalna enota

Evropska unija ima prvič v zgodovini svojo uniformirano službo, tj. stalno enoto evropske mejne in obalne straže. Mejne in obalne straže agencije Frontex, ki so jih usposabljali najboljši inštruktorji ter so opremljene z najnovejšo razpoložljivo tehnologijo, so pripravljene na izzive na mejah in pomagajo zagotavljati pravilno delovanje schengenskega območja Evrope.

To vključuje podporo na področju upravljanja migracij, boja proti čezmejnemu kriminalu in dejavnosti vračanja ter pomoč nacionalnim organom pri zagotavljanju varnega in nemotenega prehajanja meje za vse potnike.

Mejne in obalne straže stalne enote agencije Frontex delajo pod vodstvom nacionalnih organov države, v katero so napotene. Napotene so lahko na zunanje meje držav članic EU ali v državo, ki ni članica EU, če je z EU podpisala sporazum o statusu. Uradniki stalne enote agencije Frontex so prisotni na kopenskih in morskih zunanjih mejah, mednarodnih letališčih ter glavnem sedežu agencije v Varšavi.

Ustanovitev stalne enote je pomemben dosežek evropskega povezovanja. Prinaša tudi resnično preobrazbo agencije Frontex, saj bo na terenu kmalu delovalo več njenih uslužbencev kot na glavnem sedežu, tako pa bo postala resnično operativna veja EU.


Glavne naloge

Stalna enota evropske mejne in obalne straže pomaga zagotavljati močnejše in odpornejše schengensko območje, ki je največje območje prostega gibanja na svetu.

Stalna enota trajno pomaga pri mejnih kontrolah in zagotavlja podporo na področju upravljanja migracij, na primer pri preverjanju državljanstva, registraciji ter odvzemu prstnih odtisov. Njeni uradniki pomagajo odkrivati prepovedane droge, orožje in druge nezakonite dejavnosti na meji. Številni člani stalne enote pomagajo pri vračanju oseb, ki nezakonito prebivajo v Evropi. Uradniki imajo izvršilna pooblastila za izvajanje nadzora meje in so lahko oboroženi.


Kategorije

Stalna enota je sestavljena iz štirih kategorij uradnikov. Te zajemajo uslužbence in uradnike agencije Frontex, ki so iz držav članic tja napoteni na dolgoročne ali kratkoročne misije, ter rezervne uslužbence, ki jih je mogoče mobilizirati v kriznih razmerah.

Stalno enoto evropske mejne in obalne straže bo do leta 2027 skupaj sestavljalo 10 000 oseb, med njimi 3 000 uradnikov kategorije 1, tj. osebje agencije Frontex. Ostalih 7 000 uradnikov bodo dodelile države članice EU.

Kategorija 1: mejni policisti, ki so neposredno zaposleni v agenciji Frontex kot uslužbenci in so redno napoteni na misije varovanja mej glede na njihov profil.

Kategorija 2: uslužbenci, ki jih države članice dodelijo dolgoročno.

Kategorija 3: uslužbenci, ki jih države članice dodelijo kratkoročno.

Kategorija 4: rezervni uslužbenci mejnih straž držav članic EU, ki so agenciji Frontex na voljo za hiter odziv na krize pri upravljanju meja.


Profili in razvoj poklicne poti

Vsi uradniki stalne enote se v okviru priprav na napotitev na operativna območja udeležijo osnovnega usposabljanja. Tako se zagotovi, da imajo potrebne veščine za sodelovanje na posameznem operativnem območju ter v celoti izpolnjujejo veljavno zakonodajo EU in etične standarde.

Uradniki stalne enote po osnovnem usposabljanju v času svoje poklicne poti opravljajo različne vrste specializiranega usposabljanja.

Lahko se specializirajo za naloge, kot so odkrivanje ponarejenih listin, pomoč pri operacijah vračanja ali pomoč pri odkrivanju ukradenih avtomobilov. Drugi uradniki lahko delajo na področju pridobivanja informacij ali zbiranja podatkov o kriminalnih mrežah.

Uradniki stalne enote bodo imeli v času svoje poklicne poti možnost, da v skladu s svojimi izkušnjami pridobijo nove profile ter izvajajo nove naloge, tako pa bodo dobili priložnost, da se seznanijo z vsemi vidiki integriranega upravljanja meja.


Pravna podlaga

Stalna enota je bila vzpostavljena z Uredbo (EU) 2019/1896 z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information