Žiadosti o informácie

Žiadosti o informácie, všeobecné a konkrétne otázky o agentúre a jej práci, žiadosti o rozhovor, žiadosti o štatistické údaje alebo otázky o správach uverejnených na našom webovom sídle je potrebné zasielať na adresu:

question@frontex.europa.eu

Žiadosti médií:

press@frontex.europa.eu

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information