Riadiaca rada

Riadiaca rada schvaľuje rozpočet a overuje jeho plnenie, vymenúva výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa a zabezpečuje transparentnosť rozhodovacieho procesu agentúry. Výkonný riaditeľ ako právny zástupca agentúry je za svoje činnosti priamo zodpovedný tomuto riadiacemu orgánu.

Riadiaca rada, ktorá sa stretáva päťkrát do roka, pozostáva z vedúcich pohraničných orgánov v 26 členských štátoch EÚ viazaných ustanoveniami týkajúcimi sa schengenského priestoru a tiež z dvoch členov Európskej komisie. Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, sú však krajinami pridruženými k schengenskému priestoru, takisto vysielajú zástupcu do riadiacej rady, majú však len obmedzené hlasovacie práva.

Zástupcovia Spojeného kráľovstva a Írskej republiky sú tiež pozývaní, aby sa zúčastnili na zasadnutiach riadiacej rady, nemajú však žiadne hlasovacie práva vzhľadom na svoje rozhodnutie (pred zriadením agentúry Frontex v roku 2004) zúčastňovať sa len čiastočne na schengenskej spolupráci.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information