Čo je Frontex?

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, bola založená v roku 2004 s cieľom pomáhať členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru pri ochrane vonkajších hraníc priestoru voľného pohybu EÚ. Frontex ako agentúra EÚ je financovaná z rozpočtu EÚ, ako aj z príspevkov krajín pridružených k schengenskému priestoru. Agentúra má do roku 2020 zamestnávať približne 1 000 zamestnancov, pričom takmer štvrtina z nich je vyslaná členskými štátmi a po ukončení svojej služby v agentúre Frontex sa títo zamestnanci vrátia do svojej vnútroštátnej služby.

V roku 2016 došlo k rozšíreniu a modernizácii agentúry a stala sa z nej Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pričom sa rozšírila jej úloha z kontroly migrácie na riadenie hraníc a agentúra prevzala väčšiu zodpovednosť za boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Frontex sa v súčasnosti považuje za jeden zo základných kameňov priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ. Pátranie a záchrana sa stali oficiálne súčasťou jej mandátu vždy, keď takéto situácie nastanú v súvislosti s dozorom na námorných hraniciach.

Frontex je operačná agentúra s viac než 1 500 dôstojníkmi z členských štátov, ktorí sú priebežne nasadzovaní v rámci celej EÚ. Situačné centrum agentúry Frontex, ktoré je zodpovedné za monitorovanie vonkajších hraníc, v záujme zlepšenia svojej schopnosti sledovať nové a rýchlo sa vyvíjajúce situácie v súčasnosti vykonáva svoju činnosť 24 hodín denne, sedem dní v týždni.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information