Spoločné operácie

Najmarkantnejšími činnosťami agentúry sú spoločné operácie. Na pomoc členským štátom pri čelení problémom na vonkajších hraniciach EÚ, nasadzuje agentúra Frontex stovky príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj lode, vozidlá, lietadlá a ďalšie vybavenie. Tieto operácie sa odohrávajú na námorných a pozemných hraniciach Európy, ako aj na medzinárodných letiskách. V súčasnosti sa agentúra Frontex pri poskytovaní špecializovaných príslušníkov stráže a špeciálneho vybavenia pre svoje operácie väčšinou spolieha na členské štáty EÚ a krajiny pridružené k schengenskému priestoru, ale postupne prechádza k prenájmu a kúpe vlastného vybavenia. Okrem toho sa agentúra Frontex môže spoliehať aj na rezervu pozostávajúcu minimálne z 1 500 príslušníkov, ktorých je v núdzových situáciách možné nasadiť na hraniciach EÚ v priebehu piatich dní.

Zatiaľ čo agentúra svojimi námornými operáciami v Stredozemnom mori podporuje Taliansko, Grécko a Španielsko pri prekonávaní migračného tlaku, všetkými svojimi operáciami takisto pomáha riešiť rôzne formy cezhraničnej trestnej činnosti. Medzi námorné operácie sa zaraďujú aj ďalšie úlohy, ako je monitorovanie znečistenia a nezákonného rybolovu. Vykonávajú sa v spolupráci s ďalšími agentúrami EÚ, najmä Europolom, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA).


Presadzovanie práva

Agentúra Frontex zohráva významnú úlohu v posilňovaní vnútornej bezpečnosti schengenského priestoru, a to monitorovaním jeho vonkajších hraníc, vykonávaním bezpečnostných kontrol a návratových operácií, ako aj spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi a Europolom.

Agentúra Frontex takisto prispieva k boju proti terorizmu poskytovaním pomoci členským štátom pri posilňovaní kontrol na vonkajších hraniciach a podporovaním odhaľovania potenciálnych zahraničných teroristických bojovníkov. Príslušníci nasadzovaní agentúrou Frontex absolvujú odbornú prípravu na odhaľovanie osôb potenciálne zapletených do terorizmu.


Úloha agentúry Frontex v pátracích a záchranných operáciách

Účasť na pátracích a záchranných operáciách vždy predstavovala pre agentúru Frontex prioritu a je zakotvená v nariadení EÚ, ktorým bola Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadená. Agentúra Frontex je povinná poskytovať technickú a operačnú pomoc pri záchranných námorných operáciách, ktoré sa môžu uskutočniť počas operácií v rámci hraničného dozoru.

Pátracie a záchranné operácie sú aj osobitným cieľom operatívneho plánu každej námornej operácie agentúry Frontex.

Od roku 2015 do roku 2020 agentúra Frontex prispela k záchrane 353 270 osôb v Stredozemnom mori.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information