Čo je Frontex?

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, bola založená v roku 2004 s cieľom pomáhať členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru pri ochrane vonkajších hraníc priestoru voľného pohybu EÚ. Frontex ako agentúra EÚ je financovaná z rozpočtu EÚ, ako aj z príspevkov krajín pridružených k schengenskému priestoru. Agentúra má do roku 2021 zamestnávať približne 1 000 zamestnancov, pričom takmer štvrtina z nich je vyslaná členskými štátmi a po ukončení svojej služby v agentúre Frontex sa títo zamestnanci vrátia do svojej vnútroštátnej služby.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information