Introducere

Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, este o componentă esențială a eforturilor Europei de a proteja spațiul de libertate, securitate și justiție. Sprijinul acordat de Frontex la frontierele externe contribuie la garantarea liberei circulații, fără controale la frontierele interne, lucru pe care mulți dintre noi îl considerăm ca fiind ceva normal.

Aceasta este o responsabilitate majoră. Din acest motiv, UE a consolidat Frontex, care va avea primul serviciu cu personal în uniformă din Europa și va dispune de fonduri pentru a-și construi propria rezervă de echipamente și a contribui la dezvoltarea gestionării integrate a frontierelor din Europa.

Frontex are trei obiective strategice: reducerea vulnerabilității frontierelor externe pe baza conștientizării globale a situației; garantarea siguranței, securității și bunei funcționări a frontierelor UE și planificarea și menținerea capacităților pazei europene de frontieră și de coastă.

Depunem toate eforturile pentru a deveni un partener cât mai de încredere și pentru a oferi o varietate de servicii țărilor UE. Activitățile noastre operaționale în creștere la frontierele externe ale UE vor fi sprijinite de birouri regionale situate în toată Europa.

În câțiva ani, Frontex va putea conta pe 10 000 de agenți de pază de frontieră și de coastă care vor ajuta țările europene în ceea ce privește controlul frontierelor și gestionarea migrației.

Dispunând de polițiști de frontieră și de echipamente proprii, agenția va fi un partener de încredere pentru autoritățile naționale ale statelor europene în gestionarea numeroaselor probleme de la frontierele lor, în loc să acționeze doar în situațiile de urgență. De asemenea, aceasta va juca un rol mai important în gestionarea fluxurilor în creștere de persoane care călătoresc în scopuri legitime care traversează granițele externe ale UE și își va consolida rolul în combaterea criminalității transfrontaliere.

Frontex monitorizează situația de la frontierele externe, unde poate fi nevoie de sprijin, și măsurile care trebuie luate. Pe baza evaluărilor sale anuale privind nivelul de pregătire al Europei de a face față provocărilor apărute la frontierele sale, Frontex poate propune experți sau echipamente suplimentare în domeniul gestionării frontierelor pentru a contracara potențialele puncte slabe.

Pentru un control eficient al frontierelor și gestionarea migrației este nevoie de cooperare. Frontex este gardianul și forța motrice a gestionării europene integrate a frontierelor (GEIF). Normele și standardele unificate sunt esențiale pentru gestionarea frontierelor externe, pentru soluționarea problemelor privind migrația și pentru a contribui la securitatea Europei. Împreună cu autoritățile naționale, instituțiile UE și alte agenții și organizații, Frontex va implementa strategia GEIF la nivel european și național.

Toate activitățile noastre sunt puse în aplicare și se desfășoară ținând cont de siguranța și bunăstarea cetățenilor și suntem mândri de realizările noastre. În același timp, suntem conștienți că ne așteaptă numeroase provocări. Ca răspuns la aceste provocări, așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu autoritățile naționale, instituțiile UE și numeroșii noștri parteneri, în beneficiul libertății și securității tuturor celor din Europa.

Fabrice Leggeri
Director executiv FrontexWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information