Drepturi fundamentale

Respectarea și protejarea drepturilor fundamentale sunt elemente esențiale ale tuturor activităților Frontex. Înainte de detașare, personalul agenției și ofițerii naționali care participă la operațiunile Frontex beneficiază de instruire privind drepturile fundamentale și accesul la protecția internațională, iar obligația de a semnala eventualele încălcări ale drepturilor fundamentale este integrată în fiecare plan operațional.

Ofițerii pentru drepturile fundamentale, care își îndeplinesc atribuțiile în mod independent, raportează direct Consiliului de administrație și cooperează cu Forumul consultativ privind drepturile fundamentale. Forumul consultativ oferă directorului executiv și Consiliului de administrație sfaturi cu caracter independent în probleme din domeniul drepturilor fundamentale. Forumul este format din trei membri permanenți, trei organizații internaționale și nouă organizații ale societății civile selectate pentru un mandat de trei ani:

Membri permanenți:

 • Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
 • Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
 • Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR)

Organizații internaționale:

 • Consiliul Europei (CoE)
 • Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)
 • Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)

Organizații ale societății civile reprezentate în prezent:

 • AIRE Centre
 • Biroul Amnesty International de pe lângă Instituțiile Europene (AI- EIO)
 • Caritas Europa
 • Comisia Bisericilor pentru Migranți în Europa (CCME)
 • Consiliul european pentru refugiați și exilați (ECRE)
 • Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ)
 • Serviciul Iezuiților pentru Refugiați (JRS)
 • Platforma de cooperare internațională privind migranții fără documente legale (PICUM)
 • Biroul UE al Crucii Roșii (RCEU)

Întrebările referitoare la domeniile vizate de Oficiul privind drepturile fundamentale trebuie trimise la adresa FRO@frontex.europa.eu


Plângeri

În conformitate cu regulamentul privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, agenția a instituit un mecanism de tratare a plângerilor prin care orice persoană care consideră că i-au fost afectate drepturile ca urmare a operațiunilor sale poate să semnaleze orice eventuală încălcare a drepturilor sale.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile ca urmare a acțiunilor oricărui membru al personalului implicat într-o activitate a Frontex, puteți depune o plângere.

Plângerea trebuie să fie transmisă în scris, dar poate fi formulată în numele dumneavoastră și de către o altă persoană, de exemplu o rudă sau un avocat. Plângerea poate fi redactată în orice limbă.

Pentru a depune o plângere, vă rugăm să accesați acest link.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information