Wstęp

Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, odgrywa istotną rolę w działaniach Europy na rzecz ochrony przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wsparcie, jakiego Frontex udziela krajom członkowskim na granicach zewnętrznych Unii, przyczynia się do zapewnienia swobodnego przepływu bez granic wewnętrznych, co wielu z nas uważa dziś za rzecz oczywistą.

To jednak wielka odpowiedzialność, dlatego też Unia Europejska wzmocniła Frontex powierzając mu zadanie stworzenia pierwszej europejskiej służby mundurowej oraz fundusze na zakup własnego sprzętu. Agencja ma także dalej rozwijać europejski zintegrowany system zarządzania granicami.

Frontex ma trzy strategiczne cele: ograniczenie podatności na zagrożenia na granicach zewnętrznych w oparciu o kompleksową znajomość sytuacji, zapewnienie bezpiecznych i dobrze funkcjonujących granic oraz planowanie i utrzymanie zdolności Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Dokładamy wszelkich starań, by stać się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem, gotowym świadczyć zróżnicowane usługi państwom Unii Europejskiej. Naszą wzmocnioną obecność operacyjną na granicach zewnętrznych UE będą wspierać biura regionalne usytuowane w całej Europie.

Za kilka lat Frontex będzie dysponował dziesięcioma tysiącami funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej, którzy będą pomagać państwom europejskim w kontroli granic i zarządzaniu ruchami migracyjnymi.

Stały korpus straży granicznej i przybrzeżnej oraz własny sprzęt sprawią, że  Agencja nie będzie dłużej skazana wyłącznie na reagowanie w sytuacjach kryzysowych, lecz stanie się wartościowym partnerem krajów europejskich i będzie gotowa stawić czoła różnorodnym wyzwaniom na granicach zewnętrznych. Będzie też odgrywać większą rolę w zarządzaniu przepływami osób legalnie przekraczających granice Unii oraz zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

Frontex stale monitoruje granice zewnętrzne Wspólnoty i analizuje gdzie konieczne może być wsparcie oraz jak zareagować w danej sytuacji. Aby zaradzić potencjalnym słabościom ujawnionym w dorocznej ocenie gotowości Europy do stawienia czoła wyzwaniom na granicach zewnętrznych, Frontex może  zaproponować wsparcie w postaci ekspertów lub dodatkowego sprzętu. 

Skuteczna kontrola granic i zarządzanie migracjami wymagają współpracy. Frontex jest siłą napędową i strażnikiem zintegrowanego zarządzania granicami Europy (IBM). Ujednolicone zasady i normy są kluczem do właściwego zarządzania granicami zewnętrznymi i reagowania na wyzwania migracyjne, czynią też Europę bezpieczniejszą. Razem z władzami krajów członkowskich, instytucjami Unii Europejskiej oraz innymi agencjami i organizacjami, Frontex będzie wdrażał strategię zintegrowanego zarządzania granicami na szczeblu europejskim i krajowym.

Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o bezpieczeństwie i dobrostanie obywateli. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Mamy też świadomość nadchodzących wyzwań. Aby im sprostać, będziemy współpracować z władzami krajowymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz licznymi partnerami, tak by każdy w Europie czuł się wolny i bezpieczny.

Fabrice Leggeri
Dyrektor Wykonawczy Frontexu


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information