Wspólne operacje

Wspólne operacje są najlepiej widoczne spośród wszystkich działań agencji. Agencja rozmieszcza setki funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej oraz łodzie, samochody, samoloty i inny sprzęt, aby wesprzeć państwa członkowskie w stawianiu czoła wyzwaniom na granicach zewnętrznych UE. Operacje te przeprowadza się na europejskich granicach morskich i lądowych, a także na międzynarodowych lotniskach. Obecnie Frontex polega głównie na państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych w ramach Schengen, aby zapewnić wyspecjalizowany personel i wyposażenie na potrzeby swoich operacji, ale agencja zmierza w stronę leasingu i zakupu własnego sprzętu. Frontex może również liczyć na pulę co najmniej 1500 funkcjonariuszy, którzy mogą być oddelegowani w ciągu pięciu dni, aby zająć się sytuacjami kryzysowymi na granicach Europy.

Operacje morskie realizowane przez agencję w regionie Morza Śródziemnego wspierają Włochy, Grecję i Hiszpanię w radzeniu sobie z presją migracyjną, jednak wszystkie operacje prowadzone przez agencję mają również na celu zwalczanie różnych form przestępczości transgranicznej. Operacje morskie obejmują dodatkowe zadania, takie jak monitoring zanieczyszczeń i nielegalnych połowów ryb. Operacje te są realizowane we współpracy z innymi agencjami UE, zwłaszcza z Europolem, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA).


Egzekwowanie prawa

Frontex odgrywa kluczową rolę we wzmocnieniu wewnętrznego bezpieczeństwa strefy Schengen poprzez monitorowanie jej granic zewnętrznych, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i operacji powrotowych oraz współpracę z organami krajowymi i Europolem.

Frontex przyczynia się również do walki z terroryzmem poprzez pomoc państwom członkowskim w zaostrzeniu kontroli na granicach zewnętrznych i wsparcie w wykrywaniu potencjalnych zagranicznych bojowników terrorystycznych. Funkcjonariusze oddelegowani przez Frontex są wyszkoleni w wykrywaniu osób, które mogą mieć powiązania z terroryzmem.


Rola Frontexu w ramach operacji poszukiwawczo-ratowniczych

Uczestnictwo w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych zawsze stanowiło dla Frontexu priorytet i zostało zapisane w rozporządzeniu UE, które utworzyło Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Frontex jest zobowiązany do zapewnienia pomocy technicznej i operacyjnej na morzu w celu wsparcia działań ratowniczych, które mogą mieć miejsce w trakcie operacji nadzorowania granic.

Działania poszukiwawczo-ratownicze są również szczególnym celem planu operacyjnego każdej operacji Frontexu prowadzonej na morzu.

W latach 2015-2020 Frontex przyczynił się do uratowania 353 270 osób na Morzu Śródziemnym.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information