Invoering

Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap, is een essentieel onderdeel van de inspanningen van Europa om de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te waarborgen. De steun van Frontex aan de buitengrenzen draagt bij aan het vrije verkeer zonder controles aan de binnengrenzen die velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen.

Dit is een grote verantwoordelijkheid en daarom heeft de EU Frontex versterkt. Het resultaat is Europa's eerste geüniformeerde dienst en middelen om een eigen uitrustingspool te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van een Europees geïntegreerd grensbeheer.

Frontex heeft drie strategische doelstellingen: de kwetsbaarheid van de buitengrenzen verminderen op basis van een algemeen situationeel bewustzijn; veilige, beveiligde en goed functionerende EU-grenzen garanderen, en de vaardigheden en competenties van de Europese Grens- en kustwacht plannen en in stand houden.

We stellen alles in het werk om een steeds betrouwbaardere tegenpartij te worden en een verscheidenheid aan diensten te leveren aan de EU-landen. Onze groeiende operationele voetafdruk aan de buitengrenzen van de EU zal worden ondersteund door regiokantoren in heel Europa.

Over enkele jaren zal Frontex kunnen rekenen op 10.000 grens- en kustwachters om de Europese landen te helpen bij grenscontrole en migratiebeheer. Met onze eigen grenswachten en de mogelijkheid om op onze eigen uitrusting te vertrouwen, zal het Agentschap een betrouwbare partner zijn voor nationale autoriteiten in heel Europa om een verscheidenheid aan uitdagingen aan hun grenzen aan te gaan en niet alleen maar te reageren op nieuwe noodsituaties. Het zal ook een grotere rol spelen bij het beheer van de groeiende stromen legale reizigers die de buitengrenzen van de EU oversteken en zal zijn rol bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit versterken.

Frontex monitort wat er aan de buitengrenzen gebeurt, waar eventueel ondersteuning nodig is en hoe te reageren. Op basis van zijn jaarlijkse beoordelingen van de mate waarin Europa voorbereid is om het hoofd te bieden aan uitdagingen aan zijn grenzen, kan Frontex bijkomende deskundigen op het gebied van grensbeheer of aanvullende uitrustingen voorstellen om mogelijke zwakke punten aan te pakken.

Een effectief grenstoezicht en migratiebeheer vereisen samenwerking. Frontex is de bewaker van de Europese grenzen en de drijvende kracht achter het geïntegreerde beheer van die grenzen (‘Integrated Border Management’ - IBM). Uniforme regels en normen zijn van essentieel belang voor het beheer van de buitengrenzen, het aanpakken van migratieproblemen en het vergroten van de veiligheid van Europa. Samen met de nationale autoriteiten, EU-instellingen en andere agentschappen en organisaties zal Frontex de IBM-strategie op Europees en nationaal niveau uitvoeren.

Al onze activiteiten worden uitgevoerd met de veiligheid en het welzijn van de burgers in het achterhoofd, en we zijn trots op onze prestaties. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de vele uitdagingen die voor ons liggen. Bij het aangaan van de uitdagingen kijken we ernaar uit om samen te werken met de nationale autoriteiten, de EU-instellingen en onze vele partners ten behoeve van de vrijheid en veiligheid van iedereen in Europa.

Fabrice Leggeri
Uitvoerend directeur van Frontex

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information