Operazzjonijiet Konġunti

Operazzjonijiet konġunti huma l-aktar viżibbli fost l-attivitajiet tal-aġenzija. Frontex tiskjera mijiet ta’ uffiċjali tal-gwardja tal-fruntiera u tal-kosta, flimkien  ma’ dgħajjes, karozzi, ajruplani u tagħmir ieħor biex tgħin lill-Istati Membri li qegħdin jiffaċċjaw sfidi fil-fruntieri esterni tal-UE. Dawn l-operazzjonijiet iseħħu fil-fruntieri tal-baħar u fuq l-art tal-Ewropa, kif ukoll fl-ajruporti internazzjonali. Bħalissa Frontex tiddependi l-aktar fuq l-Istati Membri tal-UE u fuq il-Pajjiżi Assoċjati  ma’ Schengen biex jipprovdu l-uffiċjali speċjalizzati u t-tagħmir għall-operazzjonijiet tagħha, iżda l-aġenzija qed tersaq lejn il-kiri u x-xiri tat-tagħmir tagħha stess. Frontex tista’ sserraħ ukoll fuq ir-riżerva ta’ mill-inqas 1 500 uffiċjal li jistgħu jiġu skjerati fi żmien ħamest ijiem biex jindirizzaw emerġenzi fil-fruntieri tal-Ewropa.

Filwaqt li l-operazzjonijiet tal-baħar tal-aġenzija li qed jseħħu fil-Mediterran jappoġġaw lill-Italja, lill-Greċja u lil Spanja fl-indirizzar tal-pressjoni migratorja, l-operazzjonijiet kollha tal-aġenzija jgħinu wkoll biex jiġu indirizzati diversi forom ta’ kriminalità transkonfinali. L-operazzjonijiet tal-baħar jinkludu kompiti addizzjonali, bħall-monitoraġġ ta’ tniġġis u sajd illegali. Dawn huma implimentati bil-kooperazzjoni ta’ aġenziji oħra tal-UE, speċjalment l-Europol, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) u l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA).


Infurzar tal-liġi

Frontex għandha rwol essenzjali fit-tisħiħ tas-sigurtà interna taż-żona ta’ Schengen permezz tal-monitoraġġ tal-fruntieri esterni tagħha, it-twettiq ta’ kontrolli tas-sigurtà u l-operazzjonijiet ta’ ritorn u l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-Europol.

Frontex tikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra t-terroriżmu billi tgħin lill-Istati Membri jagħmlu kontrolli aktar stretti fuq il-fruntieri esterni u tappoġġa l-identifikazzjoni ta’ ġellieda terroristi barranin potenzjali. L-uffiċjali skjerati minn Frontex huma mħarrġa biex jidentifikaw persuni li jistgħu jkunu marbuta mat-terroriżmu.


Ir-rwol ta’ Frontex fl-operazzjonijiet ta’ tiftix u ta’ salvataġġ

Il-parteċipazzjoni fl-operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ dejjem kienet prijorità għal Frontex u hija mnaqqxa ir-regolament tal-UE li ħoloq il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. Frontex hija obbligata li tipprovdi għajnuna teknika u operazzjonali fil-baħar b’appoġġ għall-operazzjonijiet ta’ salvataġġ li jistgħu jinqalgħu matul operazzjonijiet ta’ sorveljanza tal-fruntieri.

L-attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ huma wkoll objettiv speċifiku tal-pjan operazzjonali ta’ kull operazzjoni tal-baħar ta’ Frontex.

Bejn l-2015 u l-2020, Frontex ikkontribwixxiet għas-salvataġġ ta’ 353 270 persuna fil-Baħar Mediterran.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information