Drittijiet fundamentali

Ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali huma fil-qalba tal-attivitajiet kollha tal-Frontex. Il-persunal tal-Aġenzija u l-uffiċjali nazzjonali li jipparteċipaw fl-operazzjonijiet tal-Frontex jingħataw taħriġ dwar id-drittijiet fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali qabel jiġu skjerati, filwaqt li l-obbligu ta’ rappurtar ta’ ksur potenzjali ta’ drittijiet fundamentali huwa integrat f’kull pjan operazzjonali.

Uffiċjal tad-drittijiet fundamentali li huwa indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet kollha tiegħu jew tagħha jirrapporta direttament lill-Bord tat-Tmexxija, u jikkoopera mal-Forum Konsultattiv dwar id-Drittijiet Fundamentali. Il-Forum Konsultattiv jassisti lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord tat-Tmexxija b’pariri indipendenti dwar kwistjonijiet ta’ drittijiet fundamentali. Huwa magħmul minn tliet membri permanenti, tliet organizzazzjonijiet internazzjonali, u disa’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili magħżula għal terminu ta’ tliet snin:

Membri permanenti:

 • Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 • Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)
 • Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR)

Organizzazzjonijiet internazzjonali:

 • Il-Kunsill tal-Ewropa (KtE)
 • Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM)
 • Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE)

Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attwalment rappreżentati:

 • Ċentru AIRE
 • Uffiċċju tal-Istituzzjonijiet Ewropej ta’ Amnesty International (AI - EIO)
 • Caritas Europa
 • Il-Kummissjoni tal-Knejjes għall-Migranti fl-Ewropa (CCME)
 • Il-Kunsill Ewropew għar-Refuġjati u l-Eżiljati (ECRE)
 • Il-Kummissjoni Internazzjonali tal-Ġuristi (QIĠ)
 • Servizz tal-Ġiżwiti għar-Refuġjati (JRS)
 • Pjattaforma għall-Kooperazzjoni Internazzjonali dwar il-Migranti Mingħajr Dokumenti (PICUM)
 • Uffiċċju tal-UE tas-Salib l-Aħmar (RCEU)

Mistoqsijiet rigward l-oqsma koperti mill-Uffiċċju tad-Drittijiet Fundamentali għandhom jiġu indirizzati lil FRO@frontex.europa.eu


Ilmenti

F’konformità mar-Regolament dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija ħolqot mekkaniżmu għall-ilmenti li jippermetti lil kull min jaħseb li d-drittijiet tiegħu ġew affettwati mill-operazzjonijiet tagħha li jirrapporta kwalunkwe ksur possibbli tad-drittijiet tiegħu.

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek inkisru mill-azzjonijiet ta’ xi membru tal-persunal involut f’attività tal-Frontex, tista’ tressaq ilment.

L-ilment tiegħek irid isir bil-miktub, iżda persuna oħra, bħal membru tal-familja jew avukat, tista’ tagħmel l-ilment f’ismek. L-ilment tiegħek jista’ jkun fi kwalunkwe lingwa.

Biex tressaq ilment, jekk jogħġbok segwi din il-link.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information