Talbiet għal informazzjoni

Talbiet għal informazzjoni, mistoqsijiet ġenerali u speċifiċi dwar il-Frontex u l-ħidma tagħha, talbiet għal intervisti, talbiet għal data statistika, jew mistoqsijiet dwar rapporti ppubblikati fuq is-sit web tagħna għandhom jintbagħtu lil:

question@frontex.europa.eu

Talbiet ta’ midja:

press@frontex.europa.eu

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information