Viżjoni, Missjoni u Valuri


Il-Viżjoni Tagħna

Nissalvagwardjaw il-Qasam Ewropew tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja


Il-missjoni tagħna

Flimkien mal-Istati Membri, niżguraw fruntieri esterni siguri, li jiffunzjonaw tajjeb u li jipprovdu sikurezza


Il-Valuri Tagħna

Aħna professjonali
Għandna l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa sabiex inwettqu l-missjoni tagħna b’mod effiċjenti bi standards etiċi għoljin u kontinwament nistinkaw għall-eċċellenza sabiex intejbu l-prestazzjoni tagħna.

Aħna rispettużi
Aħna nirrikonoxxu lill-persuni, lill-istituzzjonijiet u r-rwoli tagħhom u nirrispettawhom għax inqisuhom siewja u importanti.

Infittxu l-kooperazzjoni
Flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti tal-Istati Membri tal-UE, bil-parteċipazzjoni ta’ partijiet ikkonċernati oħrajn aħna nġestixxu l-fruntieri esterni tal-UE u nfittxu l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE.

Flimkien, nikkooperaw u nikkollaboraw fi ħdan l-organizzazzjoni kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati esterni sabiex niksbu miri u objettivi komuni.

Aħna responsabbli
Aħna affidabbli fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tagħna fix-xogħol tagħna, fil-puntwalità u fil-kwalità tiegħu.

Aħna nagħtu kas
Bħala aġenti pubbliċi Ewropej aħna nservu l-interessi taċ-ċittadini peress li nagħtu kas in-nies u nemmnu fil-valuri Ewropej.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information