Introduzzjoni

Il-Frontex, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, hija parti essenzjali mill-isforzi tal-Ewropa biex tissalvagwardja l-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. L-appoġġ tal-Frontex fil-fruntieri esterni jgħin biex jiggarantixxi l-moviment liberu mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni li ħafna minna jieħdu bħala stat ta' fatt.

Din hija responsabbiltà kbira, u din hija r-raġuni għaliex l-UE saħħet il-Frontex, u tatna l-ewwel servizz bl-uniformi tal-Ewropa u fondi biex tinbena l-ġabra ta’ tagħmir tagħna stess u tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri tal-Ewropa.

Il-Frontex għandha tliet għanijiet strateġiċi: tnaqqas il-vulnerabbiltà tal-fruntieri esterni bbażati fuq għarfien komprensiv tas-sitwazzjoni; tiggarantixxi fruntieri tal-UE sikuri, bla periklu u li jiffunzjonaw sew, u tippjana u żżomm il-kapaċitajiet Ewropej tal-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta.

Aħna qed naħdmu bis-sħiħ biex insiru kontroparti dejjem aktar affidabbli u nipprovdu varjetà ta’ servizzi lill-pajjiżi tal-UE. L-impronta operattiva tagħna li qed tikber fil-fruntieri esterni tal-UE se tkun appoġġjata minn uffiċċji reġjonali li jinsabu fl-Ewropa kollha.

F’diversi snin, il-Frontex se tibbaża fuq 10 000 uffiċjal tal-gwardja tal-fruntiera u tal-kosta biex tgħin pajjiżi Ewropej b’kontroll tal-fruntieri u l-ġestjoni tal-migrazzjoni. Bil-gwardji tal-fruntiera tagħna stess u l-kapaċità li nibbażaw fuq it-tagħmir tagħna stess, l-Aġenzija se tkun sieħeb affidabbli għall-awtoritajiet nazzjonali madwar l-Ewropa biex jittrattaw varjetà ta’ sfidi fil-fruntieri tagħhom aktar milli sempliċiment jirrispondu għal emerġenzi ġodda. Sejra jkollha wkoll rwol akbar fil-ġestjoni tal-flussi dejjem jikbru ta’ vjaġġaturi leġittimi fil-fruntieri esterni tal-UE u sejra ssaħħaħ ir-rwol tagħha fil-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera.

Il-Frontex tissorvelja x’qed jiġri fil-fruntieri esterni, fejn jista’ jkun meħtieġ l-appoġġ u kif wieħed għandu jirreaġixxi. Abbażi tal-valutazzjonijiet annwali tagħha tal-istat ta’ tħejjija tal-Ewropa biex tiffaċċja l-isfidi fil-fruntieri tagħha, il-Frontex tista’ tipproponi esperti maniġerjali tal-fruntieri addizzjonali jew tagħmir biex ikampaw ma’ dgħufijiet potenzjali.

Il-kontroll effettiv tal-fruntieri u l-ġestjoni tal-migrazzjoni jeħtieġu kooperazzjoni. Il-Frontex hija l-gwardjan u l-forza mexxejja wara l-ġestjoni integrata tal-fruntieri tal-Ewropa (IBM). Regoli u standards unifikati huma essenzjali għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni, biex jindirizzaw l-isfidi migratorji u jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-Ewropa. Flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet tal-UE u aġenziji u organizzazzjonijiet oħra, il-Frontex se timplimenta l-istrateġija tal-IBM fil-livelli Ewropej u nazzjonali.

L-attivitajiet kollha tagħna huma fis-seħħ u mwettqa b’kunsiderazzjoni tas-sikurezza u l-benesseri taċ-ċittadini, u aħna kburin bil-kisbiet tagħna. Fl-istess ħin, aħna konxji mill-ħafna sfidi li għandna quddiemna. Sabiex negħlbuhom, qed nistennew bil-ħerqa li naħdmu flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet tal-UE u s-sħab tagħna għall-benefiċċju tal-libertà u s-sigurtà ta’ kulħadd fl-Ewropa.

Fabrice Leggeri
Direttur Eżekuttiv ta ' Frontex

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information