Ievads

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex ir būtiska daļa no Eiropas centieniem aizsargāt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Frontex atbalsts pie ārējām robežām palīdz garantēt brīvu pārvietošanos bez iekšējām robežām, kuru neesamību daudzi no mums uzskata par pašsaprotamu.

Tā ir liela atbildība, un tāpēc ES pilnveidoja Frontex, dodot mums Eiropā pirmo vienoto dienestu un līdzekļus, lai izveidotu savu tehniskā aprīkojuma rezervi un sniegtu ieguldījumu Eiropas integrētās robežu pārvaldības attīstībā.

Frontex ir trīs stratēģiski mērķi: samazināt ārējo robežu ievainojamību, pamatojoties uz visaptverošu situācijas apzināšanos; garantēt drošas un labi funkcionējošas ES robežas un plānot un uzturēt Eiropas robežu un krasta apsardzes spējas.

Mēs smagi strādājam, lai kļūtu par arvien uzticamāku partneri un sniegtu dažādus pakalpojumus ES valstīm. Mūsu pieaugošo operatīvo darbību pie ES ārējām robežām atbalstīs reģionālie biroji, kas atrodas visā Eiropā.

Vairāku gadu gaitā Frontex rēķinās ar 10 000 robežsargu un krasta apsardzes darbinieku, lai palīdzētu Eiropas valstīm veikt robežkontroli un migrācijas pārvaldību. Ar mūsu robežsargiem un spēju paļauties uz savu aprīkojumu Aģentūra būs uzticams partneris valstu iestādēm visā Eiropā, lai risinātu dažādas problēmas uz to robežām, nevis vienkārši reaģētu uz jaunām ārkārtas situācijām. Tai būs arī lielāka loma augošo likumīgo ceļotāju plūsmu pārvaldībā pāri ES ārējām robežām, un tā stiprinās savu lomu pārrobežu noziedzības apkarošanā.

Frontex uzrauga to, kas notiek pie ārējām robežām, kur varētu būt nepieciešams atbalsts un reaģēšana. Balstoties uz ikgadējiem novērtējumiem par Eiropas gatavību stāties pretī izaicinājumiem uz savām robežām, Frontex var pieprasīt papildu robežu pārvaldības ekspertus vai aprīkojumu, lai novērstu iespējamās nepilnības.

Efektīvai robežkontrolei un migrācijas pārvaldībai nepieciešama sadarbība. Frontex ir Eiropas integrētās robežu pārvaldības (EIRP) aizbildnis un virzītājspēks. Vienoti noteikumi un standarti ir nepieciešami, lai pārvaldītu ārējās robežas, risinātu migrācijas problēmas un veicinātu Eiropas drošību. Kopā ar valstu iestādēm, ES institūcijām un citām aģentūrām un organizācijām Frontex īstenos EIRP stratēģiju Eiropas un valstu līmenī.

Visas mūsu aktivitātes ir ieviestas un tiek veiktas, ņemot vērā pilsoņu drošību un labklājību, un mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem. Tajā pašā laikā mēs apzināmies daudzus gaidāmos izaicinājumus. Gatavi stāties tiem pretim, mēs ceram uz ciešu sadarbību ar valstu iestādēm, ES iestādēm un mūsu daudzajiem partneriem, lai ikviens Eiropā varētu baudīt brīvību un drošību.

Fabrice Leggeri
Izpilddirektors Frontex

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information