Pagrindinės teisės

Pagrindinių teisių paisymas ir apsauga yra visos Frontex veiklos pagrindas. Agentūros darbuotojai ir Frontex veikloje dalyvaujantys nacionaliniai pareigūnai prieš dislokavimą mokomi pagrindinių teisių ir galimybių gauti tarptautinę apsaugą klausimais, o prievolė pranešti apie galimus pagrindinių teisių pažeidimus yra įtraukta į kiekvieną operacijos planą.

Pagrindinių teisių pareigūnas, vykdydamas savo pareigas, yra nepriklausomas, tiesiogiai atsiskaito valdančiajai tarybai ir bendradarbiauja su Konsultaciniu forumu pagrindinių teisių klausimais. Konsultacinis forumas padeda vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai teikti nepriklausomas konsultacijas pagrindinių teisių klausimais. Jį sudaro trys nuolatiniai nariai, trys tarptautinės organizacijos ir devynios pilietinės visuomenės organizacijos, atrinktos trejų metų kadencijai.

Nuolatiniai nariai

 • Europos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
 • Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
 • Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR)

Tarptautinės organizacijos

 • Europos Taryba
 • Tarptautinė migracijos organizacija (TMO)
 • Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO)

Pilietinės visuomenės organizacijos, kurioms šiuo metu atstovaujama

 • AIRE centras
 • Organizacijos „Amnesty International“ Europos institucijų biuras
 • Europos CARITAS
 • Bažnyčių komisija migrantams Europoje (CCME)
 • Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (ECRE)
 • Tarptautinė teisininkų komisija (ICJ)
 • Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnyba (JRS)
 • Tarptautinio bendradarbiavimo dokumentų neturinčių migrantų klausimais platforma (PICUM)
 • Raudonojo Kryžiaus ES biuras (RCEU)

Su Pagrindinių teisių tarnybos kompetencijos sritimis susijusiais klausimais reikėtų kreiptis e. paštu FRO@frontex.europa.eu


Skundai

Vadovaudamasi Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamentu, agentūra sukūrė skundų nagrinėjimo mechanizmą, kad visi, kurie mano, kad agentūros veikla paveikė jų teises, galėtų pranešti apie galimus jų teisių pažeidimus.

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos bet kurio Frontex veikloje dalyvaujančio darbuotojo veiksmais, galite pateikti skundą.

Skundas turi būti pateiktas raštu, tačiau skundą už jus gali pateikti ir kitas asmuo, pavyzdžiui, giminaitis ar advokatas. Jūsų skundas gali būti pateiktas bet kuria kalba.

Norėdami pateikti skundą, spustelėkite šią nuorodą.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information