Nuolatinis korpusas

Pirmą kartą istorijoje Europos Sąjunga turi savo bendrą tarnybą – Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinį korpusą. Apmokyti geriausių specialistų ir naujausiomis technologijomis aprūpinti Frontex sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnai yra pasirengę iššūkiams prie sienų ir padeda užtikrinti tinkamą Europos Šengeno erdvės veikimą.

Jų veikla apima migracijos valdymą, kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir grąžinimo vykdymą, taip pat pagalbą nacionalinėms valdžios institucijoms, kad visiems keliautojams sieną kirsti pavyktų saugiai ir sklandžiai.

Frontex sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinio korpuso pareigūnai pavaldūs šalies, kurioje jie dislokuoti, nacionalinėms valdžios institucijoms. Jie gali būti dislokuoti prie ES valstybių narių išorės sienų arba ES nepriklausančioje šalyje, jei ji su ES pasirašė susitarimą dėl statuso. Frontex nuolatinio korpuso pareigūnai dirba prie sausumos, išorės jūrų sienų, tarptautinių oro uostų ir agentūros būstinėje Varšuvoje.

Nuolatinio korpuso sukūrimas yra svarbus Europos integracijos pasiekimas. Tai taip pat reiškia tikrą Frontex pertvarką – netrukus vietoje dirbs daugiau Frontex darbuotojų nei būstinėje, todėl ji taps išties veiksminga ES institucija.


Pagrindiniai uždaviniai

Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinis korpusas padeda stiprinti Šengeno erdvę – didžiausią pasaulyje erdvę, kurioje galima laisvai keliauti, – ir didinti jos atsparumą.

Nuolatinis korpusas nuolat padeda vykdyti patikrinimus kertant sieną ir prisideda prie migracijos valdymo, pavyzdžiui, atlieka pilietybės patikrą, registraciją ir ima pirštų atspaudus. Jo pareigūnai padeda susekti nelegalius narkotikus, ginklus ir kitą neteisėtą veiklą pasienyje. Daugelis nuolatinio korpuso narių pritaria neteisėtai Europoje apsigyvenusių asmenų grąžinimui. Pareigūnai turi vykdomuosius įgaliojimus, leidžiančius vykdyti sienų kontrolę, ir gali nešiotis šaunamąjį ginklą.


Kategorijos

Nuolatinį korpusą sudaro keturių kategorijų pareigūnai. Kategorijoms priklauso Frontex darbuotojai ir pareigūnai, kurie iš valstybių narių siunčiami į agentūrą vykdant ilgalaikes ar trumpalaikes misijas, taip pat rezervas, kuris gali būti panaudojamas krizės metu.

Iš viso iki 2027 m. Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinį korpusą sudarys 10 000 žmonių, iš jų 3 000 1 kategorijos pareigūnų – Frontex darbuotojų. Kiti 7 000 pareigūnų bus komandiruoti iš ES valstybių narių.

1 kategorija. Sienų apsaugos pareigūnai, tiesiogiai įdarbinti Frontex kaip darbuotojai ir reguliariai siunčiami į sienų apsaugos misijas pagal savo turimus įgūdžius.

2 kategorija. Iš valstybių narių komandiruoti ilgalaikiai darbuotojai.

3 kategorija. Iš valstybių narių komandiruoti trumpalaikiai darbuotojai.

4 kategorija. ES valstybių narių sienų apsaugos pareigūnų rezervas, kuriuo Frontex gali naudotis skubaus sienų valdymo krizių atveju.


Įgūdžiai ir karjeros raida

Kiekvienas nuolatinio korpuso pareigūnas dalyvauja pagrindiniuose mokymuose, kad galėtų pasirengti dislokavimui operacijų rajonuose. Taip užtikrinama, kad pareigūnai turėtų reikiamų įgūdžių bendradarbiauti bet kurioje konkrečioje operacijų rajone ir gebėtų visapusiškai laikytis taikomų ES teisės aktų ir etikos standartų.

Pabaigę pagrindinius mokymus, nuolatinio korpuso pareigūnai per visą savo karjerą dalyvauja įvairių tipų specializuotuose mokymuose.

Pareigūnai gali specializuotis tokiose srityse kaip suklastotų dokumentų nustatymas, pagalba vykdant grąžinimo operacijas ar padedant surasti vogtus automobilius. Kiti pareigūnai gali dirbti informacijos rinkimo ar duomenų apie nusikaltėlių tinklus rinkimo srityje.

Per savo karjerą nuolatinio korpuso pareigūnai galės ne tik įgyti naujų įgūdžių, atsižvelgiant į jų patirtį, bet ir atlikti naujas užduotis, suteikiančias galimybę įgyti visapusiškos integruoto sienų valdymo patirties.Teisinis pagrindas

Nuolatinis korpusas buvo įsteigtas 2019 m. lapkričio 13 d. Reglamentu (ES) 2019/1896  dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information