Įvadas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra FRONTEX yra labai svarbi tarnyba Europai siekiant apsaugoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. FRONTEX parama prie išorės sienų padeda užtikrinti laisvą judėjimą be vidaus sienų kontrolės – tai, kas daugeliui iš mūsų yra savaime suprantama.

Tai didelė atsakomybė, todėl, siekdama sustiprinti Frontex, ES įsteigė pirmąją Europos statutinę tarnybą ir skyrė lėšų, kad galėtume sukaupti įrangos ir padėti gerinti Europos integruotą sienų valdymą.

Frontex turi tris strateginius tikslus: mažinti išorės sienų pažeidžiamumą užtikrinant visapusišką informuotumą apie padėtį; užtikrinti saugias, patikimas ir sklandžiai veikiančias ES sienas ir planuoti bei išlaikyti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pajėgumus.

Aktyviai siekiame tapti vis patikimesniu partneriu ir teikti įvairiausias paslaugas ES šalims. Vis didesnio masto mūsų veiklą prie ES išorės sienų padės vykdyti visoje Europoje įsikūrę regioniniai biurai.

Po keleto metų Frontex turės 10 000 sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų, kurie padės Europos šalims vykdyti sienų kontrolę ir valdyti migraciją. Turėdama nuosavas sienos apsaugos pajėgas ir galimybę naudotis nuosava įranga, mūsų agentūra bus patikima Europos nacionalinių valdžios institucijų partnerė sprendžiant įvairius uždavinius prie jų sienų, o ne tik reaguojant į naujas ekstremaliąsias situacijas. Jai taip pat teks svarbesnis vaidmuo valdant didėjančius teisėtų keliautojų per ES išorės sienas srautus ir kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

FRONTEX stebi, kas vyksta prie išorės sienų, kur gali prireikti pagalbos ir kaip reaguoti. Remdamasi metiniais Europos pasirengimo priimti iššūkius prie savo sienų vertinimais, FRONTEX gali pasiūlyti pasitelkti daugiau sienų valdymo ekspertų arba įsigyti papildomos įrangos galimiems trūkumams šalinti.

Siekiant užtikrinti veiksmingą sienų kontrolę ir migracijos valdymą reikia bendradarbiauti. FRONTEX yra integruoto Europos sienų valdymo (ISV) sergėtoja ir iniciatorė. Siekiant valdyti išorės sienas, priimti migracijos iššūkius ir padėti užtikrinti Europos saugumą, būtina suvienodinti taisykles ir standartus. Kartu su nacionalinėmis valdžios institucijomis, ES institucijomis ir kitomis agentūromis bei organizacijomis FRONTEX įgyvendins integruoto sienų valdymo strategiją Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Visa mūsų veikla parengta ir vykdoma siekiant piliečių saugumo bei gerovės, todėl didžiuojamės savo veiklos rezultatais. Kartu žinome, kad mūsų laukia daug iššūkių. Rengdamiesi juos priimti tikimės bendradarbiauti su nacionalinėmis valdžios institucijomis, ES institucijomis ir daugeliu mūsų partnerių, kad būtų užtikrinta visų Europos piliečių laisvė ir saugumas.

Fabrice Leggeri
Vykdomasis direktorius Frontex

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information