Ce este Frontex?

Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a fost înființată în 2004 cu scopul de a sprijini statele membre ale UE și țările asociate spațiului Schengen în protejarea frontierelor externe ale spațiului de liberă circulație al UE. În calitate de agenție a Uniunii Europene, Frontex este finanțată din bugetul UE, precum și din contribuțiile țărilor asociate spațiului Schengen. Până în 2020, personalul agenției va număra aproximativ 1 000 de membri, aproape un sfert dintre aceștia fiind detașați din statele membre și urmând să revină la locurile de muncă din țările lor după încheierea mandatului la Frontex.

În 2016, agenția s-a extins și a evoluat, devenind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, iar rolul său s-a lărgit de la controlul migrației la gestionarea frontierelor, ceea ce i-a conferit responsabilități tot mai mari în ceea ce privește combaterea criminalității transfrontaliere. În prezent, Frontex este recunoscută ca fiind unul dintre stâlpii pe care este construit spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene. De asemenea, în domeniul său de activitate au intrat în mod oficial activitățile de căutare și salvare, pe care agenția le desfășoară ori de câte ori apar astfel de situații în contextul supravegherii frontierelor maritime.

Frontex este o agenție operațională care desfășoară pe tot cuprinsul UE, în orice moment, peste 1 500 de ofițeri din statele membre. Pentru a-și crește capacitatea de urmărire a situațiilor noi cu evoluție rapidă, centrul de situație al Frontex, cu atribuții de monitorizare a frontierelor externe, operează în prezent 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.


Temei juridic și responsabilitate

Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (JO L 251, 16.9.2016, p. 1). Sediul Frontex se află la Varșovia, în Polonia.

Deși Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă înlocuiește Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, aceasta are aceeași personalitate juridică și poartă același nume: Frontex.

Frontex se află în contact permanent cu statele membre și cu instituțiile UE. Agenția depune toate eforturile pentru a fi transparentă în privința activităților sale, iar în acest scop directorul executiv participă în mod regulat și contribuie cu informații la audierile din cadrul reuniunilor Parlamentului European și ale Consiliului UE la care participă miniștrii responsabili cu afacerile interne și migrația. În acest fel, Frontex răspunde în fața Parlamentului European și a Consiliului, care sunt forurile sale bugetare.

Mai presus de toate, Frontex lucrează sub supravegherea unui Consiliu de administrație constituit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, la care se adaugă și doi reprezentanți ai Comisiei (vezi secțiunea de mai jos pentru informații suplimentare). La fel ca toate organismele UE, Frontex poate face obiectul auditurilor efectuate de Curtea de Conturi sau a investigațiilor realizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF.

Mai multe documente-cheie care se referă la temeiul legal și la atribuțiile agenției sunt disponibile (în engleză) aici:

Instrumente juridice

Deciziile Consiliului de administrație

Procesele-verbale ale Consiliului de administrație


Viziune, misiune și valori

Viziunea noastră
Protejarea spațiului european de libertate, securitate și justiție.

Misiunea noastră
Împreună cu statele membre, asigurăm frontiere sigure și perfect funcționale, oferind securitate.

Valorile noastre

Suntem profesioniști
Avem cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a ne îndeplini misiunea în mod eficient, la standarde etice ridicate, și tindem permanent spre excelență cu scopul de a ne îmbunătăți performanțele.

Suntem respectuoși
Prețuim oamenii, instituțiile și rolurile lor și ne demonstrăm respectul acordându-le valoare și importanță.

Urmărim cooperarea
Împreună cu autoritățile naționale competente din statele membre ale Uniunii Europene și cu participarea altor părți interesate, gestionăm frontierele externe ale UE și căutăm să cooperăm cu țările din afara Uniunii.

Împreună, cooperăm și colaborăm în cadrul organizației, precum și cu părțile interesate externe, pentru a ne îndeplini țelurile și obiectivele comune.

Suntem responsabili
Suntem de încredere prin aceea că ne îndeplinim responsabilitățile impuse de activitatea noastră, cu promptitudine și fără compromisuri în ceea ce privește calitatea.

Ne pasă
În calitate de agenți publici europeni, suntem în slujba intereselor cetățenilor, deoarece ne pasă de oameni și credem în valorile europene.


Consiliul de administrație

Consiliul de administrație aprobă bugetul și verifică execuția acestuia, numește directorul executiv și directorul adjunct și asigură transparența procedurilor decizionale ale agenției. În calitate de reprezentant legal al agenției, directorul executiv răspunde de faptele sale în mod direct înaintea organului de guvernanță care este Consiliul de administrație.

Consiliul de administrație, care se întrunește de cinci ori pe an, este alcătuit din reprezentanți ai șefilor autorităților de frontieră din cele 26 de state membre ale UE vizate de prevederile privind spațiul Schengen, precum și din alți doi membri din partea Comisiei Europene. Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, care nu sunt state membre ale UE, dar sunt țări asociate spațiului Schengen, trimit de asemenea câte un reprezentant în Consiliul de administrație, însă au drept de vot limitat.

Reprezentanții Regatului Unit și ai Republicii Irlanda sunt de asemenea invitați să participe la reuniunile Consiliului de administrație, dar nu au drept de vot din cauza deciziei acestora (anterioară instituirii Frontex în 2004) de a participa doar parțial la cooperarea Schengen.


Principalele responsabilități

Detașare
Agenția detașează personal specializat în aplicarea legii din statele membre UE și țările asociate Schengen, împreună cu nave, avioane și echipamente de supraveghere a frontierelor, către zonele de frontieră externe care au nevoie de asistență suplimentară. Pe lângă controlul la frontiere, operațiunile Frontex acoperă sarcini legate de siguranța maritimă, controlul securității, căutarea și salvarea de vieți umane pe mare și protecția mediului.

Analiza de risc
Frontex evaluează riscurile la adresa securității frontierelor la nivelul UE. Agenția elaborează o imagine a tiparelor și tendințelor migrației ilegale și a activităților criminale transfrontaliere la frontierele externe. Agenția împărtășește constatările sale cu țările UE și cu Comisia Europeană și le folosește pentru planificarea activităților viitoare. Toate activitățile Frontex sunt ghidate de analiza de risc.

Monitorizarea situației
Frontex monitorizează în mod constant frontierele externe ale Uniunii Europene, furnizând informații recente și alerte statelor membre ale UE și țărilor asociate Schengen, Comisiei Europene și altor agenții.

Evaluarea vulnerabilităților
Agenția efectuează evaluări anuale ale capacității și disponibilității fiecărui stat membru și a țărilor asociate Schengen, de a face față provocărilor la frontierele  externe, inclusiv presiunea migratorie. Frontex trimite ofițeri de legătură în statele membre ale UE pentru a ajuta Agenția să mențină o imagine detaliată a controlului la frontiere, la nivelul UE.

Cooperarea europeană privind funcțiile Gărzii de Coastă
Agenția sprijină cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii, agențiile UE și serviciile vamale la frontiera maritimă. Navele și avioanele trimise în cadrul operațiunilor sale culeg și transmit informații relevante pentru controlul pescuitului, detectarea poluării și respectarea reglementărilor maritime.

Schimbul de informații despre activitățile ilicite
Agenția folosește informațiile colectate la frontiere în comun cu autoritățile naționale relevante, Europol și alte agenții europene. Acestea includ informații despre persoanele suspectate de implicare în activități infracționale, cum ar fi contrabanda cu migranți, traficul de ființe umane și terorismul.

Operațiuni de returnare
Frontex joacă un rol din ce în ce mai important în returnarea în țările de origine a persoanelor care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană. Agenția ajută statele membre să coordoneze și să finanțeze operațiunile de returnare, dar poate, de asemenea, să lanseze astfel de operațiuni din proprie inițiativă. În acest scop, Frontex poate să închirieze avioane și să rezerve locuri pe zboruri comerciale. De asemenea, Agenția ajută la obținerea documentelor de călătorie necesare pentru persoanele returnate și la furnizarea de experți care să asiste la operațiunile de returnare.

Relații externe
Cooperarea cu țările din afara UE și cu Spațiul Schengen face parte integrantă din mandatul Frontex și una dintre prioritățile strategice ale Agenției. Pentru a asigura implementarea managementului european integrat al frontierelor (IBM), Frontex dezvoltă și menține o rețea de parteneriate cu autoritățile de frontieră din statele non-UE, în special cele din vecinătatea UE și țările de origine și de tranzit ale migranților. De asemenea, Agenția totodată detașează ofițeri de legătură în țări non-UE afectate de migrația ilegală.

Reacție rapidă
Frontex este capabil să trimită rapid personal specializat de frontieră și Gardă de Coastă, precum și echipamente tehnice specifice pentru statele membre ale UE și țările asociate Schengen, care se confruntă cu o situație de urgență la frontierele lor externe. Statele membre trebuie să furnizeze până la 1500 de ofițeri din grupul de reacție rapidă la cererea Agenției.

Cercetare și inovare
Frontex aduce laolaltă experți în controlul frontierelor și experți în cercetare și industrie, pentru a se asigura că noile tehnologii răspund nevoilor autorităților de control la frontieră.

Instruire
Frontex elaborează standarde comune de formare pentru autoritățile de frontieră, pentru a armoniza educația personalului specializat de frontieră și Gardă de Coastă în țările UE și țările asociate Schengen. Acest lucru are ca scop asigurarea faptului că, în cazul în care călătorii traversează o frontieră externă a UE, se vor confrunta cu standarde uniforme de control la frontieră. De asemenea, face posibil ca personalul specializat de frontieră și Gardă de Coastă din diferite țări să colaboreze eficient când sunt detașați în cadrul operațiunilor Frontex.


Operațiuni comune

Operațiunile comune sunt cele mai vizibile printre activitățile Agenției. Frontex detașează sute de ofițeri de frontieră și Gardă de Coastă, împreună cu nave, mașini, avioane și alte echipamente pentru a ajuta statele membre care se confruntă cu provocări la frontierele externe ale UE. Aceste operațiuni au loc la frontierele maritime și terestre ale Europei, precum și în aeroporturi internaționale. În prezent, Frontex se bazează, în cea mai mare parte, pe statele membre ale UE și pe țările asociate Schengen pentru a detașa ofițeri specializați și echipament pentru operațiunile sale, dar Agenția se îndreaptă spre leasing și cumpărarea propriului echipament. De asemenea, Frontex poate conta pe un grup de cel puțin 1 500 de ofițeri care pot fi detașați în termen de cinci zile pentru a face față situațiilor de urgență la frontierele Europei.

În timp ce operațiunile maritime ale agenției, care se desfășoară în Marea Mediterană, sprijină Italia, Grecia și Spania în abordarea presiunii migratorii, toate operațiunile agenției ajută de asemenea la combaterea diferitelor forme de criminalitate transfrontalieră. Operațiunile maritime includ sarcini suplimentare, cum ar fi monitorizarea poluării și a pescuitului ilegal. Acestea sunt puse în aplicare în cooperare cu alte agenții ale UE, în special Europol, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA).


Aplicarea legii

Frontex joacă un rol esențial în consolidarea securității interne a zonei Schengen prin monitorizarea frontierelor sale externe, efectuarea controalelor de securitate, operațiuni de returnare și cooperarea cu autoritățile naționale și Europol. Frontex contribuie, de asemenea, la lupta împotriva terorismului, asistând statele membre în înăsprirea controalelor la frontierele externe și sprijin în depistarea potențialilor luptători teroriști străini. Ofițerii detașați de Frontex sunt instruiți pentru a detecta persoanele care ar putea avea legături cu rețele de terorism.


Rolul Frontex în operațiunile de căutare și salvare a vieților umane pe mare

Participarea la operațiunile de căutare și salvare a fost întotdeauna o prioritate pentru Frontex și este înscrisă în Regulamentul UE de înființare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Agenția Frontex este obligată să furnizeze asistență tehnică și operațională pe mare în sprijinul operațiunilor de salvare care pot apărea în timpul operațiunilor de supraveghere a frontierei.

Activitățile de căutare și salvare reprezintă, de asemenea, un obiectiv specific al planului operațional al fiecărei operațiuni maritime Frontex. Între 2015 și 2017, Frontex a contribuit la salvarea a 280 000 de persoane în Marea Mediterană.


Drepturi fundamentale

Respectarea și protejarea drepturilor fundamentale sunt elemente esențiale ale tuturor activităților Frontex. Înainte de detașare, personalul agenției și ofițerii naționali care participă la operațiunile Frontex beneficiază de instruire privind drepturile fundamentale și accesul la protecția internațională, iar obligația de a semnala eventualele încălcări ale drepturilor fundamentale este integrată în fiecare plan operațional.

Ofițerii pentru drepturile fundamentale, care își îndeplinesc atribuțiile în mod independent, raportează direct Consiliului de administrație și cooperează cu Forumul consultativ privind drepturile fundamentale. Forumul consultativ oferă directorului executiv și Consiliului de administrație sfaturi cu caracter independent în probleme din domeniul drepturilor fundamentale. Forumul este format din trei membri permanenți, trei organizații internaționale și nouă organizații ale societății civile selectate pentru un mandat de trei ani:

Membri permanenți:

 • Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
 • Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
 • Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR)

Organizații internaționale:

 • Consiliul Europei (CoE)
 • Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)
 • Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)

Organizații ale societății civile reprezentate în prezent:

 • AIRE Centre
 • Biroul Amnesty International de pe lângă Instituțiile Europene (AI- EIO)
 • Caritas Europa
 • Comisia Bisericilor pentru Migranți în Europa (CCME)
 • Consiliul european pentru refugiați și exilați (ECRE)
 • Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ)
 • Serviciul Iezuiților pentru Refugiați (JRS)
 • Platforma de cooperare internațională privind migranții fără documente legale (PICUM)
 • Biroul UE al Crucii Roșii (RCEU)

Întrebările referitoare la domeniile vizate de Oficiul privind drepturile fundamentale trebuie trimise la adresa FRO@frontex.europa.eu

Plângeri

În conformitate cu regulamentul privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, agenția a instituit un mecanism de tratare a plângerilor prin care orice persoană care consideră că i-au fost afectate drepturile ca urmare a operațiunilor sale poate să semnaleze orice eventuală încălcare a drepturilor sale.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile ca urmare a acțiunilor oricărui membru al personalului implicat într-o activitate a Frontex, puteți depune o plângere.

Plângerea trebuie să fie transmisă în scris, dar poate fi formulată în numele dumneavoastră și de către o altă persoană, de exemplu o rudă sau un avocat. Plângerea poate fi redactată în orice limbă.

Pentru a depune o plângere, vă rugăm să accesați acest link.


Transparență și informare

Cereri de informații

Cererile de informații, întrebările generale și cele specifice cu privire la Frontex și la activitatea sa, solicitările de interviuri, solicitările de date statistice sau întrebările despre rapoartele publicate pe site-ul nostru trebuie transmise la următoarele adrese:

question@frontex.europa.eu

Solicitări din partea presei:

press@frontex.europa.eu

Acces public la documente

Cadru juridic
Principiul transparenței și drepturile persoanelor fizice de a accesa documentele organismelor UE sunt prevăzute atât la articolul 15 din TFUE, cât și la articolul 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și sunt puse în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei [Regulamentul (CE) nr. 1049/2001].

Legătura dintre Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și cadrul juridic al Frontex este reafirmată la articolul 74 din Regulamentul privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european.

Cadrul intern privind accesul public la documentele deținute de Frontex este stabilit prin Decizia nr. 25/216 din 21 septembrie 2016 a Consiliului de administrație al Frontex.

Cereri
Orice cetățean al UE, precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social în UE, are dreptul să acceseze documentele deținute de Frontex sub rezerva condițiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Pentru confirmarea dreptului dumneavoastră de a solicita acces la documente, trebuie să prezentați un act de identitate/dovada calității de reprezentant al unei persoane juridice care are reședința sau sediul social în UE.

Vă rugăm să transmiteți cererea prin e-mail, sub formă de fișier atașat în format PDF, ASICE, ADOC, BDOC sau EDOC, semnat electronic prin intermediul unei semnături electronice calificate în conformitate cu Regulamentul privind identificarea electronică și serviciile de încredere [Regulamentul (UE) nr. 910/2014]. Dacă nu aveți la dispoziție acest mijloc de identificare, vă rugăm să prezentați o carte de identitate/un pașaport/un permis de ședere în UE (în cazul persoanelor fizice) sau să depuneți documentul de înregistrare a entității pe care o reprezentați într-un stat membru al UE și o împuternicire care vă autorizează să acționați în numele acestei entități (în cazul persoanelor juridice).

Pentru ca Frontex să poată identifica documentul sau documentele pe care le solicitați, vă rugăm să vă asigurați că cererea dumneavoastră este cât se poate de precisă.

Cererile pot fi transmise prin poștă sau prin e-mail la următoarele adrese:
Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia

pad@frontex.europa.eu
o frontex@frontex.europa.eu

Prelucrare

 • Cererea dumneavoastră, care conține dovada solicitată în vederea stabilirii eligibilității, va fi confirmată și prelucrată în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării.
 • În cazuri excepționale, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile lucrătoare.
 • Frontex răspunde în scris.
 • În cazul unei respingeri totale sau parțiale a cererii dumneavoastră, Frontex vă va transmite o motivare.
 • În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului Frontex prin care vi se refuză total sau parțial accesul, aveți dreptul să solicitați reexaminarea deciziei inițiale a Frontex prin intermediul unei cereri de confirmare.

Notificare privind protecția datelor
Operatorul de date este Biroul pentru transparență, instituit prin Decizia nr. 25/2016 din 21 septembrie  2016 a Consiliului de administrație. Adresă fizică și de e-mail: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

În vederea respectării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 este necesară procesarea datelor personale de către un operator.

Destinatarii datelor sunt membri autorizați ai personalului Frontex care procesează cereri de acces public la documente. Nu va avea loc niciun transfer internațional de date. Datele vor fi stocate pe o perioadă de cinci ani din momentul în care dosarul a fost închis.

Solicitanții au dreptul de acces, rectificare, restricționare, opoziție și ștergere a datelor care îi vizează, precum și dreptul de a solicita portabilitatea acestora. Solicitanții își pot exercita drepturile prin intermediul Biroului de transparență și pot depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Furnizarea datelor este o condiție obligatorie prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Prin necompletarea datelor, cererea devine inadmisibilă.

Nu se efectuează procese decizionale automatizate și nu se creează profiluri.


Date de contact

Publicul larg
Plac Europejski 6                                                 
00-844 Warsaw
Poland
frontex@frontex.europa.eu
(48 22) 205 95 00

Presă
Izabella Cooper + 48 667 667 292
Ewa Moncure    +48 785 001 374
press@frontex.europa.eu


Documente & Publicații


Multimedia

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information