Alapvető jogok

Az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme minden Frontex-tevékenység központi eleme. Az ügynökség munkatársai és a Frontex műveleteiben részt vevő nemzeti tisztviselők képzést kapnak az alapvető jogokról és a nemzetközi védelemhez való hozzáférésről a kiküldetést megelőzően, míg az alapvető jogok megsértésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség minden műveleti terv szerves része.

Az alapjogi tisztviselő – aki függetlenül végzi feladatait – közvetlenül az igazgatótanácsnak tesz jelentést, és együttműködik az alapjogi konzultációs fórummal. A konzultációs fórum független tanácsokkal segíti az ügyvezető igazgatót és az igazgatótanácsot az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekben. Három állandó tagból, három nemzetközi szervezetből és kilenc, hároméves időtartamra kiválasztott civil szervezetből áll:

Állandó tagok:

 • Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 • Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 • Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR)

Nemzetközi szervezetek:

 • Európa Tanács
 • Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)
 • Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)

Jelenleg képviselettel rendelkező civil társadalmi szervezetek:

 • AIRE Centre
 • Amnesty International European Institutions Office (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Európai Egyházak Menekültügyi Bizottsága (CCME)
 • Menekültek és Számkivetettek Európai Tanácsa (ECRE)
 • Jogászok Nemzetközi Bizottsága (ICJ)
 • Jezsuita Menekültügyi Szolgálat (JRS)
 • Platform az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókkal kapcsolatos nemzetközi együttműködésért (PICUM)
 • Vöröskereszt EU Iroda (RCEU)

Az Alapjogi Hivatal által lefedett területekre vonatkozó kérdéseket a FRO@frontex.europa.eu címre kell küldeni.


Panaszok

Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelettel összhangban az Ügynökség panaszkezelési mechanizmust hozott létre, amely lehetővé teszi, hogy bárki, aki úgy véli, hogy jogait megsértették a Frontex műveletei során, jelentheti azt.

Ha úgy gondolja, hogy a Frontex tevékenységeiben részt vevő alkalmazottak intézkedései megsértették az Ön jogait, panaszt tehet.

Panaszát írásban kell benyújtania, de például rokont vagy ügyvédet is meghatalmazhat a panasztétellel. Panasz bármilyen nyelven írható.

Panasz benyújtásához, kérjük, kövesse ezt a hivatkozást.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information