Temeljna prava

Poštovanje i zaštita temeljnih prava osnovna su načela rada Frontexa. Zaposlenici Agencije i nacionalni službenici koji sudjeluju u aktivnostima Frontexa prolaze osposobljavanje o temeljnim pravima i pristupu međunarodnoj zaštiti prije izlaska na teren, a obveza prijave potencijalnih kršenja temeljnih prava sastavni je dio svakog operativnog plana.

Službenik za temeljna prava koji neovisno izvršava sve svoje zadatke odgovara izravno Upravnom odboru i surađuje sa Savjetodavnim forumom o temeljnim pravima. Savjetodavni forum pomaže izvršnom direktoru i Upravnom odboru neovisnim savjetovanjem o pitanjima temeljnih prava. Sastoji se od tri stalna člana, tri međunarodne organizacije i devet organizacija civilnog društva odabranih za trogodišnji mandat:

Stalni članovi:

 • Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
 • Europski potporni ured za azil (EASO)
 • Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)

Međunarodne organizacije:

 • Vijeće Europe
 • Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
 • Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

Trenutačno zastupljene organizacije civilnog društva:

 • AIRE centar
 • Ured organizacije Amnesty International pri europskim institucijama (AI EIO)
 • Caritas Europa
 • Crkvena komisija za migrante u Europi (CCME)
 • Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike (ECRE)
 • Međunarodna komisija pravnika (ICJ)
 • Isusovačka služba za izbjeglice (JSR)
 • Platforma za međunarodnu suradnju u vezi s neprijavljenim migrantima (PICUM)
 • Ured Crvenog križa Europske unije (RCEU)

Upite u vezi područja koje obuhvaća Ured za temeljna prava potrebno je uputiti na e-adresu FRO@frontex.europa.eu


Pritužbe

U skladu s Uredbom o europskoj graničnoj i obalnoj straži, Agencija je uspostavila mehanizam za podnošenje pritužbi kako bi svatko tko smatra da su njegova prava prekršena postupanjem Agencije mogao prijaviti takvo kršenje prava.

Ako smatrate da su vaša prava prekršena postupanjem bilo kojeg zaposlenika Frontexa, možete podnijeti pritužbu.

Pritužba mora biti u pisanom obliku, a podnijeti je može i netko drugi umjesto vas, npr. član obitelji ili odvjetnik. Pritužba može biti napisana na bilo kojem jeziku.

Za podnošenje pritužbe, molimo upotrijebite sljedeću poveznicu.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information