Vizija, misija i vrijednosti


Naša vizija

Zaštita europskog područja slobode, sigurnosti i pravde.


Naša misija

Zajedno s državama članicama jamčimo zaštitu i sigurnost vanjskih granica koje dobro funkcioniraju.


Naše vrijednosti

Profesionalni smo
Posjedujemo znanje, vještine i kompetencije potrebne za učinkovito ispunjavanje naših misija uz visoke etičke standarde te stalno težimo poboljšati svoju učinkovitost na najbolji mogući način.

Poštujemo
Cijenimo ljude, institucije i njihove uloge te im iskazujemo poštovanje time što ih smatramo dragocjenima i važnima.

Želimo suradnju
U suradnji s relevantnim nacionalnim tijelima država članica i uz sudjelovanje drugih dionika upravljamo vanjskim granicama EU-a i tražimo suradnju sa zemljama izvan EU-a.

Blisko surađujemo unutar organizacije i s vanjskim dionicima radi postizanja zajedničkih ciljeva.

Odgovorni smo
Pouzdano ispunjavamo svoje odgovornosti u poslu, poštujemo rokove i osiguravamo kvalitetu.

Stalo nam je
Kao europski javni službenici djelujemo u interesu građana zato što nam je stalo do ljudi i zato što vjerujemo u europske vrijednosti.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information