Pravna osnova i odgovornost

Frontex, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, osnovana je Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži (SL L 251, 16. 9. 2016., str. 1). Sjedište Frontexa jest u Varšavi, u Poljskoj.

Iako je Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu zamijenila Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, ona je i dalje ista pravna osoba s istim skraćenim nazivom: Frontex.

Frontex održava stalne kontakte s državama članicama i institucijama EU-a. Agencija poduzima sve mjere kako bi bila transparentna u svojim aktivnostima i zbog toga izvršni direktor redovito sudjeluje u saslušanjima na sjednicama Europskog parlamenta i Vijeća EU-a na kojima su ministri odgovorni za unutarnje poslove i migracije te ih informira. Na taj način Frontex ispunjava svoju odgovornost prema Europskom parlamentu i Vijeću kao proračunskim tijelima.

Agenciju Frontex prvenstveno nadzire Upravni odbor, koji uključuje jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije (vidjeti odjeljak u nastavku za više informacija). Kao i druga tijela EU-a, i Frontex također može biti obuhvaćen revizijom Revizorskog suda ili istrazi Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

Dodatni ključni dokumenti koji obuhvaćaju pravnu osnovu i odgovornost Agencije dostupni su ovdje:

Uredba (EU) 2016/1624 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži

Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR)

Uredba (EU) br. 656/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

Uredba (EU) 2016/399  Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)

Direktiva 2008/115/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

Na engleskom jeziku:

Odluke Upravnog odbora

Zapisnici Upravnog odbora

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information