Perusoikeudet

Perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen ovat Frontexin kaiken toiminnan ytimessä. Viraston henkilöstö ja Frontexin toimiin osallistuvat kansalliset virkailijat saavat koulutusta perusoikeuksista ja kansainvälisen suojelun saamisesta ennen lähettämistä. Jokaiseen toimintasuunnitelmaan kuuluu velvollisuus raportoida mahdollisista perusoikeuksien rikkomuksista.

Perusoikeusvaltuutettu suorittaa tehtävänsä riippumattomasti. Hän toimii suoraan hallintoneuvoston alaisuudessa ja tekee yhteistyötä perusoikeuksien neuvoa-antavan foorumin kanssa. Neuvoa-antava foorumi avustaa pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa antamalla riippumatonta neuvontaa perusoikeuskysymyksissä. Foorumiin kuuluu kolme pysyvää jäsentä, kolme kansainvälistä järjestöä ja yhdeksän kansalaisjärjestöä, jotka valitaan kolmen vuoden kaudeksi:

Pysyvät jäsenet:

 • Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
 • Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
 • YK:n pakolaisvaltuutettu (UNHCR)

Kansainväliset järjestöt:

 • Euroopan neuvosto (EN)
 • Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
 • Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj)

Foorumissa tällä hetkellä olevat kansalaisjärjestöt:

 • AIRE Centre
 • Amnesty Internationalin toimisto EU:n toimielimissä (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Euroopan kirkkojen siirtolaiskomitea (CCME)
 • Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunta (ECRE)
 • Kansainvälinen lakimieskomissio (ICJ)
 • Jesuiittojen pakolaispalvelu (JRS)
 • Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (perittomia siirtolaisia koskeva kansainvälisen yhteistyön foorumi PICUM)
 • Punaisen Ristin EU:n toimisto (RCEU)

Perusoikeusvaltuutetun toimintaa koskevat kysymykset on lähetettävä osoitteeseen FRO@frontex.europa.eu


Valitukset

Virasto on luonut eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen mukaisesti valitusmekanismin, jonka avulla kuka tahansa, joka katsoo viraston toiminnan vaikuttaneen oikeuksiinsa, voi ilmoittaa mahdollisista oikeuksiensa rikkomisesta.

Jos katsot, että Frontexin toimintaan osallistuvan henkilöstön jäsenen toimet ovat loukanneet oikeuksiasi, voit tehdä valituksen.

Valitus on esitettävä kirjallisesti, mutta myös toinen henkilö, kuten sukulainen tai asianajaja, voi tehdä valituksen puolestasi. Valituksen voi tehdä millä tahansa kielellä.

Valituksen tekemisestä on ohjeita tässä linkissä.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information