Esittely

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilla on keskeinen asema EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen turvaamisessa. Frontexin ulkorajoilla antama tuki auttaa takaamaan vapaan liikkuvuuden ilman sisärajatarkastuksia, joita monet pitävät itsestään selvinä.


Tästä mittavasta vastuusta suoriutumiseksi EU on vahvistanut Frontexia antamalla virastolle ensimmäisenä EU:ssa oikeuden käyttää virkapukuista henkilöstöä. Lisäksi se on myöntänyt varoja viraston oman kalustoreservin kehittämiseen ja yhdennetyn rajaturvallisuuden edistämiseen.

Frontexilla on kolme strategista tavoitetta: vähentää ulkorajojen haavoittuvuutta rajoja koskevan kattavan tilannetietoisuuden perusteella, taata turvalliset ja toimivat EU:n rajat sekä suunnitella ja ylläpitää Euroopan raja- ja merivartioston valmiuksia.

Pyrimme erityisesti toimimaan entistä luotettavampana vastapuolena ja tarjoamaan monia erilaisia palveluja EU-maille. Operatiivisen jalanjälkemme merkitys EU:n ulkorajoilla kasvaa entisestään, ja sitä tulevat tukemaan eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat aluetoimistot.

Muutamien vuosien päästä Frontexin palveluksessa tulee olemaan 10 000 raja- ja merivartioston virkamiestä, jotka auttavat Euroopan maita rajavalvonnassa ja muuttoliikkeen hallinnassa.

Frontexin omat rajavartijat ja mahdollisuus tukeutua omaan kalustoon tekevät virastosta luotettavan kumppanin kansallisille viranomaisille eri puolilla Eurooppaa. Näin viranomaiset pystyvät vastaamaan rajoillaan esiintyviin moniin erilaisiin haasteisiin sen sijaan, että ne vain reagoisivat uusiin hätätilanteisiin. Virastolla tulee olemaan entistä suurempi rooli myös EU:n ulkorajojen yli laillisesti saapuvien matkustajien määrän kasvaessa samalla, kun sen rooli vahvistuu rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa.

Frontex seuraa, mitä ulkorajoilla tapahtuu ja missä tukea saatetaan tarvita, sekä suunnittelee reagointimahdollisuuksia. Frontex tekee vuosittain arvioita Euroopan valmiudesta kohdata haasteita rajoillaan. Niiden perusteella se voi ehdottaa uusien rajaturvallisuusasiantuntijoiden palkkaamista tai lisäkaluston hankintaa mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

Tehokas rajavalvonta ja muuttoliikkeen hallinta edellyttävät yhteistyötä. Frontex on Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden vartija ja liikkeellepaneva voima. Yhtenäiset säännöt ja normit ovat olennaisen tärkeitä ulkorajojen valvonnassa, muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamisessa ja Euroopan turvallisuuden edistämisessä. Frontex panee yhdessä kansallisten viranomaisten, EU:n toimielinten ja muiden virastojen ja organisaatioiden kanssa täytäntöön yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian EU-tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla.

Kaikki toimintomme ovat käytössä ja niitä toteutetaan kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vaalimiseksi. Olemme ylpeitä saavutuksistamme, mutta tiedämme myös, että edessä on vielä monia haasteita. Samalla kun valmistaudumme kohtaamaan niitä, odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä kansallisten viranomaisten, EU:n toimielinten ja monien kumppaniemme kanssa kaikkien eurooppalaisten vapauden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Fabrice Leggeri
Frontexin pääjohtajaWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information