Alaline korpus

Esmakordselt on Euroopa Liidul oma pääste- ja korrakaitse teenistus –Euroopa piiri- ja rannikuvalve alaline korpus. Parima koolituse ja uusima tehnoloogiaga varustatud Frontexi piiri- ja rannikuvalvurid on valmis katsumusteks piiridel ning aitavad tagada Euroopa Schengeni ala nõuetekohase toimimise.

Nende ülesanded hõlmavad rände haldamist, piiriülese kuritegevuse vastu võitlemist ja tagasisaatmistoimingutel abistamist, samuti riiklike ametiasutuste toetamist, et muuta piiriületus kõigile reisijatele turvaliseks ja sujuvaks.

Frontexi alalise korpuse piiri- ja rannikuvalvurid alluvad selle riigi ametiasutustele, kuhu nad on lähetatud. Neid võib lähetada ELi liikmesriikide välispiiridele või kolmandasse riiki, kui riik on ELiga allkirjastanud staatuskokkuleppe. Frontexi alalise korpuse ohvitserid viibivad maismaal, välismerepiiridel, rahvusvahelistes lennujaamades ja ameti peakorteris Varssavis.

Alalise korpuse loomine on Euroopa integratsiooni seisukohast oluline saavutus. See viib ka Frontexi ümberkujundamiseni – varsti töötab alalises korpuses rohkem töötajaid kui Frontexi peakorteris, mis teeb sellest ELi tõeliselt operatiivse teenistuse.


Põhiülesanded

Euroopa piiri- ja rannikuvalve alaline korpus aitab muuta Schengeni ala (suurima piiranguteta reisimise ala maailma) tugevamaks ja vastupidavamaks.

Alaline korpus abistab püsivalt piirikontrollis ning toetab rändehaldust sellistes aspektides nagu kodakondsuse kontroll, registreerimine ja sõrmejälgede võtmine. Korpuse ohvitserid aitavad tabada piiridel ebaseaduslikke uimasteid ja relvi ning ohjata muud ebaseaduslikku tegevust. Paljud alalise korpuse liikmed on abiks ebaseaduslikult Euroopas viibivate inimeste tagasisaatmisel. Ametnikel on täitevvolitused piirikontrolli teostamiseks ja nad võivad kanda tulirelva.


Kategooriad

Alaline korpus koosneb neljast ohvitseride kategooriast. Nende hulka kuuluvad Frontexi ametnikud ja ohvitserid, kes saadetakse liikmesriikidest pika- või lühiajalistele missioonidele, samuti reserv, mille saab kriisi ajal aktiveerida.

2027. aastaks on Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalises korpuses 10 000 töötajat, seahulgas 3000 1. kategooria ohvitseri – Frontexi töötajat. Ülejäänud 7000 ohvitseri lähetatakse ELi liikmesriikidest.

1. kategooria: piirivalvurid, kes on vahetult Frontexi teenistuses ja keda lähetatakse nende profiili alusel regulaarselt piirivalvemissioonidele

2. kategooria: liikmesriikidest lähetatud pikaajalised töötajad

3. kategooria: liikmesriikidest lähetatud lühiajalised töötajad

4. kategooria: ELi liikmesriikide piirivalvurite reserv, mis on Frontexi käsutuses kiirreageerimiseks piirihalduskriisis.


Profiilid ja karjäär

Kõik alalised korpuse ohvitserid saavad põhiväljaõppe, et valmistuda tegevusvaldkondadesse lähetamiseks. Sellega tagatakse, et ametnikel on vajalikud koostööoskused kõigis tegevusvaldkondades, täielikult järgides kohaldatavaid ELi õigusakte ja eetikastandardeid.

Pärast põhikoolitust saavad alalise korpuse ohvitserid oma karjääri jooksul erinevat tüüpi eriväljaõpet.

Ametnikud võivad spetsialiseeruda sellistele ülesannetele nagu võltsitud dokumentide tuvastamine, abistamine tagasisaatmisoperatsioonidel või varastatud autode tuvastamisel. Teised ametnikud võivad töötada teabe kogumise või kuritegelike võrgustike kohta andmete kogumise alal.

Alalise korpuse ohvitseridel on võimalus omandada karjääri jooksul uusi profiile, mis vastavad nende kogemustele, aga ka täita uusi ülesandeid, mis annavad neile võimaluse saada integreeritud piirihalduse kogemuse.Õiguslik alus

Alaline korpus loodi 13. novembri 2019. aasta määrusega (EL) 2019/1896, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information