Μόνιμο σώμα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τη δική της ένστολη υπηρεσία: το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Έχοντας τους καλύτερους εκπαιδευτές και εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, οι συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες του Frontex είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στα σύνορα, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου Σένγκεν.

Στο πλαίσιο αυτό, συνδράμουν στη διαχείριση της μετανάστευσης, στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων επιστροφής και βοηθούν τις εθνικές αρχές να καταστήσουν τη διέλευση των συνόρων ασφαλή και ομαλή για όλους τους ταξιδιώτες.

Οι συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες του μόνιμου σώματος του Frontex δραστηριοποιούνται υπό τις εντολές των εθνικών αρχών της χώρας στην οποία αναπτύσσονται. Μπορούν να αναπτυχθούν στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ ή μπορούν να αναπτυχθούν σε τρίτες χώρες υπό τον όρο ότι οι χώρες αυτές έχουν υπογράψει συμφωνία περί καθεστώτος με την ΕΕ. Οι αξιωματικοί του μόνιμου σώματος του Frontex βρίσκονται στα χερσαία, θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, στα διεθνή αεροδρόμια, καθώς και στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Βαρσοβία.

Η σύσταση του μόνιμου σώματος συνιστά σημαντικό επίτευγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αποτελεί επίσης εφαλτήριο για τον πραγματικό μετασχηματισμό του Frontex – ο Frontex θα μετρά σύντομα περισσότερους υπαλλήλους στα πεδία των επιχειρήσεων από ό,τι στα κεντρικά του γραφεία και θα εξελιχθεί έτσι σε πραγματικό επιχειρησιακό βραχίονα της ΕΕ.


Κύρια καθήκοντα

Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθιστά τον Χώρο Σένγκεν, τον μεγαλύτερο χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο, πιο ισχυρό και πιο ανθεκτικό.

Σε μόνιμη βάση, το μόνιμο σώμα συνδράμει στις διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και υποστηρίζει τη διαχείριση της μετανάστευσης, όπως π.χ. τις διαδικασίες εξακρίβωσης της εθνικότητας, καταχώρισης και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι αξιωματικοί του συμβάλλουν στον εντοπισμό παράνομων ναρκωτικών, όπλων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων στα σύνορα. Πολλά μέλη του μόνιμου σώματος υποστηρίζουν τις διαδικασίες επαναπατρισμού των παράνομα διαμενόντων στην Ευρώπη. Οι αξιωματικοί έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες για να διενεργούν συνοριακούς ελέγχους και έχουν το δικαίωμα να φέρουν πυροβόλα όπλα.


Κατηγορίες

Το μόνιμο σώμα αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες αξιωματικών. Πρόκειται για προσωπικό και αξιωματικούς του Frontex που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό για να την εκτέλεση αποστολών μακράς ή βραχείας διάρκειας, καθώς και για εφεδρικές δυνάμεις που ενεργοποιούνται σε περιόδους κρίσης.

Συνολικά, έως το 2027 το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα περιλαμβάνει έως 10 000 υπαλλήλους, μεταξύ αυτών και 3 000 αξιωματικούς - προσωπικό του Frontex της κατηγορίας 1. Οι υπόλοιποι 7 000 αξιωματικοί θα αποσπαστούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατηγορία 1: Συνοριοφύλακες που απασχολούνται απευθείας από τον Frontex ως υπάλληλοι και συμμετέχουν τακτικά σε αποστολές των συνοριοφυλάκων ανάλογα με την επαγγελματική τους ειδικότητα

Κατηγορία 2: Υπάλληλοι με συμβάσεις μακράς διάρκειας αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη

Κατηγορία 3: Υπάλληλοι με συμβάσεις μικρής διάρκειας αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη

Κατηγορία 4: Εφεδρική δύναμη συνοριοφυλάκων των κρατών μελών της ΕΕ που τίθεται στη διάθεση του Frontex για την άμεση αντιμετώπιση κρίσεων στα σύνορα.


Επαγγελματικές ειδικότητες και σταδιοδρομία

Όλοι οι αξιωματικοί του μόνιμου σώματος λαμβάνουν βασική εκπαίδευση ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τα πεδία των επιχειρήσεων. Με την εκπαίδευση διασφαλίζεται ότι οι αξιωματικοί διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να συνεργαστούν σε οποιαδήποτε περιοχή επιχειρήσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ και τα δεοντολογικά πρότυπα.

Μετά τη βασική εκπαίδευση, οι αξιωματικοί του μόνιμου σώματος εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Οι αξιωματικοί έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε τομείς όπως ο εντοπισμός πλαστών εγγράφων, η συνδρομή σε επιχειρήσεις επιστροφής, ή η συμβολή στον εντοπισμό κλεμμένων αυτοκινήτων. Άλλοι αξιωματικοί έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον τομέα της συλλογής πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με τα εγκληματικά δίκτυα.

Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, οι αξιωματικοί του μόνιμου σώματος θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες ειδικότητες ανάλογα με την πείρα τους, αλλά και να ασκήσουν νέα καθήκοντα, συμμετέχοντας πλήρως στην εμπειρία της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων.Νομική βάση

Το μόνιμο σώμα ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information