Vision, mission og værdier


Vores vision

At beskytte det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.


Vores mission

Sammen med medlemsstaterne sørger vi for sikre og velfungerende ydre grænser, der skaber sikkerhed.


Vores værdier

Vi er professionelle
Vi har den viden og de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at opfylde vores mission på effektiv vis med høje etiske standarder, og vi sætter kontinuerligt høje mål for at forbedre vores indsats.

Vi er respektfulde
Vi anerkender mennesker, institutioner og deres roller og udviser respekt ved at behandle disse som værdifulde og vigtige.

Vi søger samarbejde
Sammen med EU-medlemsstaternes relevante nationale myndigheder og med deltagelse af andre interessenter forvalter vi EU's ydre grænser og søger samarbejde med andre lande uden for EU.

Sammen samarbejder vi på tværs af organisationen samt med eksterne interessenter for at nå fælles mål og målsætninger.

Vi er ansvarlige
Vi er pålidelige i varetagelsen af vores ansvar i vores arbejde, dets rettidighed og kvalitet.

Vi interesserer os
Som europæiske offentligt ansatte tjener vi borgernes interesse, fordi vi interesserer os for mennesker og tror på de europæiske værdier.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information