Introduktion

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, er en vigtig del af Europas indsats for at værne om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Frontex’ støtte ved de ydre grænser bidrager til at garantere fri bevægelighed uden indre grænsekontrol, som mange af os tager for givet.

Det er et stort ansvar og årsagen til, at EU har styrket Frontex og givet os Europas første uniformerede tjeneste og midler til at opbygge vores egen pulje af teknisk udstyr og bidrage til udviklingen af Europas integrerede grænseforvaltning.

Frontex har tre strategiske mål: at reducere sårbarheden ved de ydre grænser på basis af omfattende situationsbevidsthed, at garantere trygge, sikre og velfungerende EU-grænser samt at planlægge og fastholde kapaciteten i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

Vi arbejder hårdt på at blive en endnu mere pålidelig modpart og levere et bredt udvalg af tjenesteydelser til EU-landene. Vores stigende operationelle fodaftryk ved EU's ydre grænser støttes af regionale kontorer i hele Europa.

Inden for en årrække vil Frontex nå op på 10 000 grænse- og kystbevogtningsmedarbejdere, der skal hjælpe de europæiske lande med grænsekontrol og migrationsstyring. Med egne grænsevagter og mulighed for at anvende eget udstyr, vil agenturet være en pålidelig partner for de nationale myndigheder i Europa i forbindelse med håndteringen af de forskellige udfordringer ved deres grænser, snarere end blot sætte ind i nødsituationer. Det vil også spille en større rolle i håndteringen af de øgede strømme af lovlige rejsende på tværs af EU's ydre grænser og styrke dets rolle i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet.

Frontex overvåger, hvad der sker ved de ydre grænser, hvor der kan være behov for støtte og hvordan der bør sættes ind. Frontex kan på basis af sine årlige vurderinger af Europas beredskab i forbindelse med imødegåelse af udfordringer ved grænserne stille forslag om yderligere grænseforvaltningseksperter eller -udstyr til at håndtere potentielle svagheder.

Effektiv grænsekontrol og migrationsstyring kræver samarbejde. Frontex er vogteren af og drivkraften bag den integrerede europæiske grænseforvaltning. Fælles regler og standarder er afgørende for at forvalte de ydre grænser, håndtere migrationsmæssige udfordringer og bidrage til Europas sikkerhed. Frontex gennemfører sammen med de nationale myndigheder, EU-institutionerne og andre agenturer og organisationer strategien for integreret europæisk grænseforvaltning på europæisk og nationalt plan.

Alle vores aktiviteter er iværksat og udføres under hensyntagen til borgernes sikkerhed og velfærd, og vi er stolte af vores resultater. Samtidig er vi bevidst om de mange udfordringer, der ligger foran os. Under imødegåelsen af disse ser vi frem til at arbejde sammen med de nationale myndigheder, EU-institutionerne og vores mange partnere til gavn for alles frihed og sikkerhed i Europa.

Fabrice Leggeri
Administrerende direktør Frontex
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information