Hvad er Frontex?

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, blev oprettet i 2004 med henblik på at bistå EU-medlemsstaterne og de associerede Schengenlande med at beskytte de ydre grænser i EU’s område med fri bevægelighed. Som EU-agentur er Frontex finansieret over EU’s budget samt gennem bidrag fra de associerede Schengenlande. I 2020 vil agenturet efter planen have omkring 1 000 medarbejdere, hvoraf næsten en fjerdedel er udstationeret fra medlemsstaterne og vil vende tilbage til deres nationale tjeneste efter afslutningen af deres udstationering hos Frontex.

I 2016 blev agenturet udvidet og opgraderet til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvorved dets rolle blev udvidet fra migrationskontrol til grænseforvaltning, og det fik øget ansvar for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Frontex betragtes nu som en af hjørnestenene i EU's område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Eftersøgning og redning blev også officielt en del af dets mandat, når sådanne situationer opstår i forbindelse med overvågning af søgrænser.

Frontex er et operationelt agentur med mere end 1 500 medarbejdere fra medlemsstaterne indsat i hele EU på et givet tidspunkt. For at styrke dets evne til at være ajour med nye omstændigheder, der udvikler sig hastigt, opererer Frontex’ situationscenter, der er ansvarligt for at overvåge de ydre grænser, nu døgnet rundt alle ugens syv dage.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information