Stående korps

For første gang i historien har Den Europæiske Union sin egen uniformerede tjeneste: den europæiske grænse- og kystvagts stående korps. Uddannet af de bedste og udstyret med den nyeste teknologi er Frontex’ grænse- og kystvagt klar til udfordringer ved grænserne og bidrager til at sikre, at Schengenområdet i Europa fungerer efter hensigten.

Dette omfatter støtte til migrationsforvaltning, bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og tilbagesendelser samt støtte til de nationale myndigheder i forbindelse med at gøre grænsepassagen sikker og nem for alle rejsende.

Frontex’ grænse- og kystvagts stående korps arbejder under kommando af de nationale myndigheder i det land, de er indsat i. De kan indsættes ved EU-medlemsstaternes ydre grænser eller i et tredjeland, forudsat at landet har undertegnet en statusaftale med EU. Medarbejderne i Frontex’ stående korps er til stede til lands, ved de ydre maritime grænser og i internationale lufthavne samt ved agenturets hovedsæde i Warszawa.

Oprettelsen af det stående korps er et vigtigt skridt i den europæiske integration. Det indebærer også en reel forandring af Frontex – der vil snart være flere Frontex-medarbejdere i felten end ved hovedsædet, hvilket er en vigtig operationel udvidelse af EU.


Vigtigste opgaver

Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps kan bidrage til at gøre Schengenområdet, der er verdens største område med fri bevægelighed, stærkere og mere modstandsdygtigt.

Det stående korps skal på permanent basis hjælpe med grænsekontrol og yde støtte til migrationsforvaltning, f.eks. screening af nationalitet, registrering og fingeraftryk. Medarbejderne hjælper med at opspore illegale stoffer, skydevåben og andre ulovlige aktiviteter ved grænserne. Mange medlemmer af det stående korps hjælper med tilbagesendelsen af personer, der opholder sig ulovligt i Europa. Medarbejderne har udøvende beføjelser til at foretage grænsekontrol og må bære skydevåben.


Kategorier

Det stående korps er sammensat af fire kategorier af medarbejdere. De udgøres af personalet hos Frontex og medarbejdere, der er udsendt fra medlemsstaterne til agenturet på længerevarende eller kortvarige missioner, samt en reserve der kan aktiveres i krisetider.

I alt vil den europæiske grænse- og kystvagts stående korps i 2027 udgøre 10 000 personer, heriblandt 3 000 kategori 1-medarbejdere – Frontex’ personale. De øvrige 7 000 medarbejdere vil være udstationeret fra EU-medlemsstaterne.

Kategori 1: Grænsevagter, der er direkte ansat af Frontex og regelmæssigt indsættes i grænsebevogtningsmissioner i overensstemmelse med deres profil

Kategori 2: Længerevarende udstationeringer fra medlemsstaterne

Kategori 3: Kortvarige udstationeringer fra medlemsstaterne

Kategori 4: Reserve af grænsevagter i EU-medlemsstaterne, der står til rådighed for Frontex med henblik på hurtig løsning af kriser i forbindelse med grænseforvaltning.


Profiler og karriereudvikling

Medlemmerne af det stående korps får hver især en basisuddannelse med henblik på indsættelse i operationelle områder. Dette sikrer, at medarbejderne har de færdigheder, der er nødvendige for at kunne arbejde sammen i et bestemt operativt område, idet de fuldt ud overholder gældende EU-ret og etiske standarder.

Efter basisuddannelsen gennemgår medlemmerne af det stående korps forskellige typer specialtræning i løbet af deres karriere.

Medlemmerne kan specialisere sig i opgaver som f.eks. afsløring af falske dokumenter, hjælp i forbindelse med tilbagesendelser eller hjælp til at opdage stjålne biler. Andre medarbejdere kan arbejde med indsamling af oplysninger eller indsamling af data om kriminelle netværk.

I hele karrieren vil medlemmerne af det stående korps have mulighed for at oparbejde nye profiler i overensstemmelse med deres erfaring, men også udføre nye opgaver, der giver dem mulighed for at få fuld erfaring med integreret grænseforvaltning.


Retsgrundlag

Det stående korps blev oprettet ved forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske grænse- og kystvagt.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information