Vize, poslání a hodnoty


Naše vize

Ochrana evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva.


Naše poslání

Společně s členskými státy zajišťujeme bezpečné a dobře fungující vnější hranice, které přinášejí bezpečnost.


Naše hodnoty

Jsme profesionálové
Máme znalosti, dovednosti a kompetence potřebné k účinnému plnění našeho poslání, máme velice přísné etické normy a neustále usilujeme o vynikající úroveň práce za účelem zlepšení našeho výkonu.

Prokazujeme úctu
Uznáváme lidi, instituce a jejich úlohu a prokazujeme jim úctu tím, že s nimi jednáme jako s cennými a důležitými subjekty.

Usilujeme o spolupráci
Spolu s příslušnými vnitrostátními orgány členských států EU a za účasti jiných zúčastněných stran společně spravujeme vnější hranice EU a usilujeme o spolupráci se zeměmi mimo EU.

Společně spolupracujeme napříč organizacemi i s vnějšími zúčastněnými stranami, abychom dosáhli společných dílčích i celkových cílů.

Jsme odpovědní
Jsme důvěryhodní proto, že plníme své pracovní povinnosti, a to včas a kvalitně.

Nejsme lhostejní
Jako evropští veřejní činitelé sloužíme zájmům občanů, protože nejsme lhostejní k lidem a věříme v evropské hodnoty.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information