Úvod

Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, hraje klíčovou roli v úsilí Evropy chránit prostor svobody, bezpečnosti a práva. Podpora agentury Frontex na vnějších hranicích pomáhá zaručit volný pohyb bez kontrol na vnitřních hranicích, který mnozí z nás považují za samozřejmost.

Je to velká odpovědnost, a proto EU agenturu Frontex posílila a umožnila jí vytvořit první uniformovanou službu Evropy a poskytla jí finanční prostředky, aby mohla vytvořit vlastní rezervu vybavení a přispívat k rozvoji integrované správy evropských hranic.

Frontex má tři strategické cíle: snižovat zranitelnost vnějších hranic na základě komplexní informovanosti o situaci, zaručit bezpečné, zabezpečené a dobře fungující hranice EU a plánovat a udržovat kapacity Evropské pohraniční a pobřežní stráže.

Usilovně pracujeme na tom, abychom se pro země EU stali ještě spolehlivějším protějškem a poskytovali jim řadu různých služeb. Rostoucí dosah našich operací na vnějších hranicích EU podpoří regionální úřady po celé Evropě.

Během několika let bude mít Frontex k dispozici 10 000 příslušníků pohraniční a pobřežní stráže na pomoc evropským zemím při ochraně hranic a řízení migrace.

Díky tomu, že agentura bude mít vlastní příslušníky pohraniční stráže a bude se moci spolehnout na vlastní vybavení, bude spolehlivým partnerem pro vnitrostátní orgány v celé Evropě a bude moci řešit řadu různých problémů na hranicích států spíše než jen reagovat na nové mimořádné situace. Bude také hrát větší úlohu při řízení rostoucího počtu legálních cestujících osob proudících přes vnější hranice EU a posílí svoji úlohu v boji proti přeshraniční trestné činnosti.

Frontex monitoruje, co se děje na vnějších hranicích, kde může být zapotřebí podpora a jak reagovat. Na základě svých každoročních hodnocení připravenosti Evropy čelit výzvám na hranicích může Frontex navrhovat další odborníky nebo vybavení v oblasti správy hranic za účelem řešení případných slabin.

Účinná ochrana hranic a řízení migrace vyžadují spolupráci. Frontex je strážcem a hybnou silou integrované správy hranic Evropy. Pro správu vnějších hranic, řešení migračních problémů a přispívání k bezpečnosti Evropy jsou nezbytná jednotná pravidla a normy. Společně s vnitrostátními orgány, orgány EU a dalšími agenturami a organizacemi bude Frontex provádět strategii integrované správy hranic na evropské a vnitrostátní úrovni.

Všechny naše činnosti řádně vykonáváme s ohledem na bezpečnost a blaho občanů a jsme hrdí na dosažené výsledky. Zároveň jsme si vědomi mnoha výzev, které máme před sebou. Těšíme se na spolupráci s vnitrostátními orgány, orgány EU a našimi četnými partnery při řešení těchto výzev, abychom zajistili svobodu a bezpečnost pro všechny v Evropě.

Fabrice Leggeri
Výkonný ředitel Frontex


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information