Co je to Frontex?

Agentura Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, byla zřízena v roce 2004 s cílem pomoci členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu chránit vnější hranice prostoru volného pohybu EU. Jelikož je Frontex agenturou EU, je financován z rozpočtu EU a z příspěvků zemí přidružených k Schengenu. Do roku 2020 má mít agentura asi 1 000 zaměstnanců, přičemž téměř čtvrtina bude dočasně vyslána z členských států a po skončení svého působení v agentuře Frontex se navrátí do služby ve své zemi.

V roce 2016 byla agentura rozšířena a modernizována a stala se Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, čímž kromě řízení migrace dostala za úkol i správu hranic a získala větší odpovědnost v oblasti boje proti přeshraniční trestné činnosti. Agentura Frontex je nyní považována za jeden ze základních pilířů prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU. Součástí jeho mandátu se oficiálně staly taktéž pátrací a záchranné operace, pokud jsou zrovna zapotřebí v rámci ostrahy námořních hranic.

Frontex je operativní agentura s více než 1 500 pracovníky z členských států, kteří jsou kdykoli nasazováni v celé EU. Za účelem zvýšení schopnosti sledovat nové a rychle se vyvíjející okolnosti působí nyní situační středisko agentury Frontex, které je odpovědné za monitorování vnějších hranic, 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information